Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Vrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet bedrijventerreinen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet bedrijventerreinen 2012
Citeertitelkoopzondagen/feestdagen bedrijventerreinen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, artikel 2
 2. Verordening winkeltijden Tiel 2009, artikel 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201125-01-2013Nieuwe regeling

20-12-2011

Zakengids, 23-12-2011

Regelgevingregister 2012 nr. 1.06, B&W 16-12-2011, nr. A13

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet bedrijventerreinen 2012

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

 

overwegende, dat de Verordening winkeltijden Tiel 2009 hun college de mogelijkheid biedt om maximaal twaalf zon- en feestdagen per kalenderjaar aan te wijzen waarop de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet niet gelden;

 

dat deze bevoegdheid geldt voor elk van de hierna genoemde delen van de gemeente afzonderlijk:

 • 1.

  bedrijventerreinen Kellen, Latenstein en Westroyen;

 • 2.

  het promenadegebied;

 • 3.

  winkelcentra Kwelkade, Kwadrant, Westroyen, Rauwenhof en Passewaaij;

 • 4.

  overige gedeelten van de gemeente;

 

dat de Ondernemerscoöperatie Tiel de hierna vermelde data heeft voorgedragen;

 

gelet op de bepalingen van de Winkeltijdenwet en van de Verordening winkeltijden Tiel 2009;

 

besluiten:

 

1.         4 maart, 9 april  (tweede Paasdag), 6 mei, 17 mei (Hemelvaartsdag), 28 mei (tweede Pinksterdag), 3 juni, 2 september, 7 oktober, 4 en 25 november, 23 december en 26 december (tweede Kerstdag) 2012 aan te wijzen als dagen waarop vrijstelling wordt verleend van de in artikel 2 eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

           

2.         te bepalen dat deze dagen uitsluitend van toepassing zijn voor de bedrijventerreinen Kellen, Latenstein en Westroyen.

 

Tiel, 20 december 2011

burgemeester en wethouders van Tiel,

de loco-secretaris,         de loco-burgemeester,

  

T. van Kalkeren           C.A.A. van Rhee-Oud-Ammerveld