Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Aanwijzingsbesluit vervanging directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit vervanging directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012
CiteertitelAanwijzingsbesluit vervanging directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp2012-20

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

2012-20

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gelet op artikel 7 van de Organisatieverordening 2004

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari 2012, nummer 12.116

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2012Onbekend

13-02-2012

Onbekend

12.116

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenteblad 2012

Aanwijzingsbesluit vervanging directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari 2012, nummer 12.116;

 

gelet op artikel 7 van de Organisatieverordening 2004;

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit vervanging directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012

Artikel 1 Vervanging

Als vervanger van de directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden in onderstaande volgorde aangewezen de volgende directeuren van zijn dienst:

  • a.

    Directeur Uitvoering WWB;

  • b.

    Directeur Middelen;

  • c.

    Directeur Zorg en Welzijn.

Artikel 2 Intrekking oud besluit

Het Aanwijzingsbesluit vervanging directeur van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit vervanging directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2012.

 

De secretaris, De burgemeester,

A.H.P. van Gils A. Aboutaleb

 

 

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 22 februari 2012 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)