Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel aangebouwde bijgebouwen in het buitengebied Hof van Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aangebouwde bijgebouwen in het buitengebied Hof van Twente
CiteertitelBeleidsregel aangebouwde bijgebouwen in het buitengebied Hof van Twente
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3.6 lid 1 sub c Wet op de Ruimtelijke Ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-200810-09-2019Nieuwe regeling

10-06-2008

Hofnieuws, 18-06-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aangebouwde bijgebouwen in het buitengebied Hof van Twente

 

 

Beleidsregel aangebouwde bijgebouwen in het buitengebied Hof van Twente

 

Bij toepassing van vrijstelling (op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en vanaf 1 juli 2008 ontheffing op grond van artikel 3.6 lid 1 sub c van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening) voor het overschrijden van de maximale inhoudsmaat voor (bedrijfs-) woningen in het buitengebied van Hof van Twente wordt de volgende vrijstellingscriteria gehanteerd:

 

Aangebouwde bijgebouwen zijn niet toegestaan, tenzij het een vrijstaand ondergeschikt bijgebouw betreft dat is gekoppeld met een ondergeschikt tussenlid. Een ondergeschikt tussenlid wordt als volgt gedefinieerd:

 • -

  een maximaal oppervlak van 5 m²;

 • -

  een maximale bouwhoogte van 3,5 m;

 • -

  alleen te gebruiken als verkeersruimte (zoals tochtportaal , gang en entree)

 • -

  de inhoud behoort toe aan de inhoud van de woning

 

Bovenstaande is tevens van toepassing op bedrijfswoningen in combinatie met bedrijfsruimte en/of bijgebouwen.

 

burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

 

de secretaris, de burgemeester,

drs. G. Twickler, drs. H.R.M. Knuiman, loco