Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening speelautomaten 2000

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening speelautomaten 2000
CiteertitelVerordening speelautomaten 2000
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare gezondheid, veiligheid en zedelijkheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is in de regeling opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen, art. 30c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-200801-01-200112-11-2010nieuwe regeling

08-02-2001

Hoofddorpse Courant 2-8-2007

30 januari 2001, nummer 005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening speelautomaten 2000

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 30 januari 2001, nummer 005;

gelet op artikel 30c van de Wet op de kansspelen;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen:

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet op de kansspelen;

 • b.

  speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a van de Wet;

 • c.

  kansspelautomaat: automaat als bedoel in artikel 30, onder c van de Wet;

 • d.

  hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d van de Wet;

 • e.

  laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30 onder e van de Wet;

 • f.

  vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 30b, lid 1 van de Wet.

Artikel 2 Opstelplaatsenbeleid:

Een vergunning wordt slechts verleend voor het aanwezig hebben van speelautomaten:

 • a.

  in hoogdrempelige inrichtingen: maximaal drie, waarvan maximaal twee kansspelautomaten;

 • b.

  in laagdrempelige inrichtingen: maximaal drie, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding:

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening speelautomaten 2000”.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.