Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTechnische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens
CiteertitelTechnische (brand)veiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBrandveiligheidsvoorschriften woonwagens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van rechtswege vervallen met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Bouwbesluit 2003
  2. Woningwet, art. 14, lid 1
  3. Woningwet, art. 17, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-200601-01-2012nieuwe regeling

30-05-2006

Stadsblad, 08-09-2006

B&W 06.0670

Tekst van de regeling

Intitulé

Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens