Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 2, sub c, van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5, derde en vierde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingMINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 2, sub c, van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5, derde en vierde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorMinister van Volksgezondheid_x002C_ Sociale Ontwikkeling en Arbeid
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 15 juni 1965, gepubliceerd in P.B. 1965, no. 99, en in werking getreden op 1 september 1960.

Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5, derde en vierde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010geconsolideerde tekst (GT)

15-03-2013

AB 2013, GT no. 244

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 2, sub c, van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 5, derde en vierde lid, van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering

 

 

Artikel 1

Niet als verzekerde in de zin van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering wordt aangemerkt de ambtenaar in Nederlandse pensioengerechtigde overheidsdienst, die in Sint Maarten is gedetacheerd.

Artikel 2

[regelt de inwerkingtreding]