Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Aanwijzingsbesluit medewerkers gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit medewerkers gemeentelijke belastingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit medewerkers gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt voorgaande besluiten medewerkers gemeentelijke belastingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, art. 2.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-2012nieuwe regeling

19-02-2012

Zakengids, 02-03-2012

Regelgevingregister 2012, nr. 5.02; B&W 17-02-212, nr. A11

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit medewerkers gemeentelijke belastingen

 

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

besluit:

Onder intrekking van voorgaande besluiten, aan te wijzen als gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet, de op de bij dit besluit behorende lijst d.d. 7 februari 2012 vermelde personen, werkzaam bij het Bureau Toezicht en Handhaving, die (mede) worden belast met de controle op het betaald parkeren.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Tiel, 19 februari 2012

Burgemeester en wethouders van Tiel,

de secretaris, de burgemeester,