Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Bomenlijst 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBomenlijst 2012
CiteertitelBomenlijst 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Strijen 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201218-10-2014Nieuwe regeling

14-02-2012

Het Kompas, 24-02-2012

4508

Tekst van de regeling

Intitulé

BOMENLIJST 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen,

overwegende dat;

 • -

  het in het kader van de vermindering van administratieve lasten noodzakelijk is om kritisch te kijken naar nut en noodzaak van vergunningsstelsels;

 • -

  dat de gemeenteraad van Strijen op 19 februari 2008 heeft besloten de kapvergunning (thans: omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden) voor bomen te beperken tot onder meer alleen die bomen die worden geplaatst op een door het college vastgestelde bomenlijst;

 • -

  dat de niet op die lijst voorkomende bomen dus zonder vergunning kunnen worden gekapt;

 • -

  dat het college op basis van de APV op 11 maart 2008 een bomenlijst (bomenlijst 2008) heeft vastgesteld, welke op 30 juni 2009 (bomenlijst 2009) is geactualiseerd;

 • -

  dat het gewenst is om de bomenlijst wederom te aan te passen in verband met het feit dat enkele bomen zijn gekapt, dat enkele bomen moeten worden toegevoegd, dat onjuistheden in de bestaande lijst moeten worden aangepast en dat de Algemene Plaatselijke Verordening in 2010 is vernummerd.

gelet op artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2010;

b e s l u i t e n :

I  

de volgende bomen aan te wijzen als zijnde bomen die alleen mogen worden gekapt nadat door het bevoegd gezag hiervoor op basis van artikel 4:11 APV een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand is verleend:

Adres

Aantal

Soort

Locatie

Categorie

ID

Binnensingel 8

1

Esdoorn

Achtertuin

Dorpsschoon

Leefbaarheid

1

Bongerdhof 6

1

Els

zijtuin

Onderdeel v.e. ecologisch groter geheel

Dorpsschoon

2

Bosweg 12

5

Leilinden

Voortuin

Dorpsschoon

 

Bosweg 14

2

Leilinden

Voortuin

Dorpsschoon

 

Boompjesstr. 37

8

Linden

Voortuin

Dorpsschoon

Esthetische waarde

112

Broekseweg 2

1

Els

Voortuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

4

Broekseweg 4

3

Notenboom

Boomgaard

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Onderdeel v.d. ecologisch groter geheel

5

Broekseweg 6

3

1

Berken

Eik

Voor het huis

Voor het huis

Onderdeel v.d. ecologisch groter geheel

Landelijk beeldbep. Onderdeel

Onderdeel v.d. ecologisch groter geheel

Landelijk beeldbep. onderdeel

6

Broekseweg 8

68

Essen

Oprijlaan

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Beeldbepalende standplaats

7

Buiteneinde 5

3

1

Esdoorn

Beuk

Voortuin

Voortuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Beeldbepalende standplaats

Esthetische waarde

12

Adres

Aantal

Soort

Locatie

Categorie

ID

Buiteneinde 6

1

Meidoorn

Zijtuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

13

Buiteneinde 8

1

1

Moeras-

Cypres

Beuk

Voor het huis

Naast het huis

Onvervangbaarheid

Beeldbepalende standplaats

Onvervangbaarheid

Esthetische waarde

14

Buiteneinde 12

2

6

Berken

Essen

Naast oprit

zijtuin

Onderdeel v.e. ecologisch groter geheel

Beeldbepalende standplaats

Onderdeel v.e. ecologisch groter geheel

Dorpsschoon

8

Buiteneinde 24

1

Trompet-boom

voortuin

Onvervangbaarheid

Dorpsschoon

9

Buiteneinde 29

1

1

1

Lijsterbes

Eik

Chr. Doorn

Voortuin

Voortuin

Voortuin

Onvervangbaarheid

Beeldbepalende standplaats

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

10

Buiteneinde 44

1

Notenboom

zijtuin

Onvervangbaarheid

Dorpsschoon

11

Gr.Kruisstr. 20

1

Linde

Zijtuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

15

Grote Weel 1

1

Treures

grasveld

Onvervangbaarheid

Esthetische waarde

16

Hoekseweg 6

3

Kastanjes

Voor de schuur

Dorpsschoon

Esthetische waarde

18

Hoekseweg 14

2

Linde

Voor het huis

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

17

Keizersdijk 15

2

Esdoorn

Voor het huis

Beeldbepalende standplaats

Leefbaarheid

22

Keizersdijk 23a

6

Linden

Langs de dijk

Beeldbepalende standplaats

Esthetische waarde

25

Keizersdijk 26

1

1

1

Kastanje

Es

Els

In de dijk

Zijkant huis

In de dijk/voor

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Beeldbepalende standplaats

Leefbaarheid

26

Keizersdijk 39

1

Notenboom

Achter het huis

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Leefbaarheid

27

Keizersdijk 46

1

Eik

Langs oprit

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Beeldbepalende standplaats

29

Keizersdijk 48

2

Linden

Voor het huis

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

30

Keizersdijk 57a

1

Notenboom

Naast het huis

Onvervangbaarheid

Dorpsschoon

31

Keizersdijk 60

1

Kastanje

Voortuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

32

Keizersdijk 83

2

Notenboom

Voortuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

33

Keizersdijk 84

1

Linde

Voor de woning

Beeldbepalende standplaats

Esthetische waarde

34

Adres

Aantal

Soort

Locatie

Categorie

ID

Keizersdijk 92

2

Linde

Voor de woning

Beeldbepalende standplaats

Esthetische waarde

35

Keizersdijk 123

1

Kastanje

Achter het huis

Dorpsschoon

Leefbaarheid

19

Keizersdijk 125

2

Linden

Langs de dijk

Beeldbepalende standplaats

Esthetische waarde

20

Keizersdijk 161

1

Esdoorn

Voortuin

Beeldbepalende standplaats

Leefbaarheid

23

Keizersdijk 163

1

Linde

Naast het huis

Dorpsschoon

Esthetische waarde

24

Kerkstraat 25

1

Els

Achtertuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

37

Kerkstraat 60

1

Taxus

Voortuin

Onvervangbaarheid

Dorpsschoon

38

Kromme Elleboogseweg 2

1

Vleugel- noot

Aan de weg

Dorpsschoon

Dorpsschoon

40

Land van Esseweg 4

2

1

Linden

Kastanje

Voortuin

Voortuin

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Beeldbepalende standplaats

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Beeldbepalende standplaats

41

Mariapolder 13

1

Notenboom

Naast woning

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

42

Mariapolder 17

6

1

Linden

Esdoorn

Rond Woning

Nabij

woning

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Beeldbepalende standplaats

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Beeldbepalende standplaats

43

Molenstraat 21

1

Esdoorn

Naast huis

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

45

Molenstraat 41

1

2

Es

Linden

Voortuin

Voortuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Onderdeel v.e. ecologisch groter geheel

46

Molenstraat 58

1

1

Kastanje

Beuk

Zijkant huis

Zijkant huis

Onvervangbaarheid

Beeldbepalende standplaats

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

47

Molenwegje 2

2

1

Kastanjes

Iep

Voor de woning

Voor de woning

Onderdeel v.e. ecologisch groter geheel

Beeldbepalende standplaats

Onderdeel v.e. ecologisch groter geheel

Beeldbepalende standplaats

48

Mookhoek 111

Mookhoek

1

Linde

Voor de woning

Onvervangbaarheid

Beeldbepalende standplaats

49

Nieuwe Haven 5

3

Leilinden

Voortuin

Dorpsschoon

Esthetische waarde

50

Nieuwestraat 35

1

Beuk

Zijtuin/

straat

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

52

Nieuwestraat 42

1

Kastanje

Voortuin

Onvervangbaarheid

Dorpsschoon

53

Nieuwestraat 52

1

Lijsterbes

Naast toegang

Onvervangbaarheid

Dorpsschoon

54

Adres

Aantal

Soort

Locatie

Categorie

ID

Nieuwestraat 62

1

Esdoorn

Zijtuin

Dorpsschoon

Leefbaarheid

55

Nieuwestraat 87a

1

Hongaarse Eik

Voor de woning

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

56

Noord

Kavelsedijk 2

1

Esdoorn

zijtuin

Leefbaarheid

Beeldbepalende standplaats

58

Noord Kavelsedijk 4

1

1

1

Eik

Notenboom

Vleugel-noot

Zijtuin

Zijtuin

zijtuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Onderdeel v.e. ecologisch groter geheel

Dorpsschoon

59

Noord Kavelsedijk 12

1

Beuk

Langs oprit

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

57

Omloop 36

1

Eik

Achtertuin

Beeldbepalende standplaats

Leefbaarheid

62

Oud Bon.dijk 34

1

Notenboom

Achter het huis

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

63

Oud Bon.dijk 48

3

Linden

Langs de weg

Dorpsschoon

Esthetische waarde

 

Oud Bon.dijk 88

1

4

Esdoon

Notenboom

Dieren-weide

Dieren-

weide

Onderdeel v.e. ecologisch groter geheel

Leefbaarheid

Onderdeel v.e. ecologisch groter geheel

Leefbaarheid

66

Oud Bon.dijk 91

1

Notenboom

Voortuin

Dorpsschoon

Leefbaarheid

67

Oud Bon.dijk 96

1

Robinia

Naast/

Achter huis

Onvervangbaarheid

Dorpsschoon

68

Oud Bon.dijk 98a

1

Iep

voortuin

Onvervangbaarheid

Leefbaarheid

69

Oude Klemsedijk 3

1

1

Esdoorn

Kastanje

Voor de woning

Voor de

Woning

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

70

Oudendijk 3

1

Notenboom

Zijkant woning

Onvervangbaarheid

Beeldbepalende standplaats

72

Oudendijk 25

3

Esdoorn

Zijkant woning

Onderdeel v.e. ecologisch groter geheel

Leefbaarheid

71

Oudendijk 36

1

Es

Naast de schuur

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Beeldbepalende standplaats

73

Oudendijk 40

1

Es

Voor de woning

Beeldbepalende standplaats

Esthetische waarde

--

Oudendijk 43

2

Notenboom

Zijkant woning

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

74

Oudendijk 65

2

Es

In de dijk

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

75

Oudendijk 84a

4

linden

Voor de woning

Beeldbepalende standplaats

Esthetische waarde

77

Oudendijk 90

2

Notenboom

Voor de woning

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

78

Ritselaarsdijk 10

1

Kastanje

Langs de sloot

Onderdeel v.e. ecologisch groter geheel

Beeldbepalende standplaats

79

Adres

Aantal

Soort

Locatie

Categorie

ID

Roerdompstr. 92

1

1

Kastanje

Es

Zijtuin

Zijtuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

81

Sassedijk 15

2

Linden

Voortuin

Dorpsschoon

Esthetische waarde

82

Schaweg 8

1

Eik

Naast de woning

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

85

Schaweg 13

7

Linden

Rond de woning

Dorpsschoon

Esthetische waarde

84

Schelpweg 3

2

Kastanje

Naast de woning

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

86

Schenkeldijk 10/12

1

Es

In dijk/talud

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

87

Schenkeldijk 44

4

Linden

Voor de woning

Dorpsschoon

Esthetische waarde

114

Schenkeldijk 46

6

Es

zijtuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

115

Schenkeldijk 47a

2

Linden

Voor de woning

Dorpsschoon

Esthetische waarde

113

Schenkeldijk 51

1

Anna

Zijtuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

88

Schenkeldijk 59

4

linde

Voor de woning

Dorpsschoon

Esthetische waarde

116

Schenkeldijk 59a

1

Eik

zijtuin

Onvervangbaarheid

Dorpsschoon

89

Schenkeldijk 61

1

1

Es

Eik

Zijtuin

Zijtuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

90

Schenkeldijk 75

1

1

Esdoorn

Linde

Voortuin

Voortuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

91

Schuringsedijk 3

1

plataan

Achter de woning

Onvervangbaarheid

Esthetische waarde

--

Steenplaats 13

3

Linden

Naast de Boerderij

Dorpsschoon

Esthetische waarde

92

Strijensedijk 18

Mookhoek

1

Els

Naast de woning

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

93

Thorbeckestr. 14

1

1

Esdoorn

Suiker Esdoorn

Ingang pad

Langs pad

Landschappelijk beeldbep. onderdeel

Beeldbepalende standplaats

Onvervangbaarheid

Onderdeel van een ecologisch groter geheel

95

Trambaan 6

1

Es

Voortuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

97

Trambaan 29

2

Esdoorn

voortuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

96

Varkensdijk 10

1

Turkse Hazelaar

ingang

Onvervangbaarheid

Dorpsschoon

98

Adres

Aantal

Soort

Locatie

Categorie

ID

Waleweg 5

1

Es

Achtertuin

Dorpsschoon

Leefbaarheid

103

Walewegje 18

1

1

Kastanje

Eik

Zijtuin

Achtertuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

Dorpsschoon

Leefbaarheid

100

Walewegje 20

1

Eik

zijtuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

101

Walewegje 22

1

Prunus

voortuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

102

Weelsedijk 23

1

Es

Achter de

Dorpsschoon

Leefbaarheid

104

Weelsedijk 26

1

Beuk

zijtuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

105

Weelsedijk 59

1

Kastanje

voortuin

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

106

Wildervangse-weg 1

1

1

1

Esdoorn

Beuk

Notenboom

Voortuin

Voor de woning

Voor de woning

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Beeldbepalende standplaats

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Beeldbepalende standplaats

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Beeldbepalende standplaats

83

Nieuwestraat 50

1

Lijsterbes

Naast oprit

Dorpsschoon

Beeldbepalende standplaats

108

Zuiddijk 17a

1

Kastanje

Voor de woning

Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

Dorpsschoon

107

Zuiddijk 21a

1

1

Eik

Esdoorn

Voor de woning

Voor de woning

Onderdeel v.d. ecologisch groter geheel

Landelijk beeldbep. Onderdeel

Onderdeel v.d. ecologisch groter geheel

Landelijk beeldbep. onderdeel

109

 

II.  

te bepalen dat bomen die zich bevinden in gronden behorend bij of in eigendom van publiekrechtelijke instellingen (met uitzondering van niet-geknotte populieren of wilgen) alleen mogen worden gekapt nadat door het bevoegd gezag hiervoor op basis van artikel 4:11 APV een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand is verleend.

III.  

te bepalen dat wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden (met uitzondering van niet-geknotte populieren of wilgen) alleen mogen worden gekapt nadat door het bevoegd gezag hiervoor op basis van artikel 4:11 APV een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand is verleend.

Dit besluit treedt op 27 februari 2012 in werking.

Strijen, 14 februari 2012

Burgemeester en wethouders van Strijen,

de secretaris de burgemeester,

C.J. de Visser H.A. van der Meer

Toelichting  

Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die gold vóór 1 maart 2008 moest voor het kappen van een boom een vergunning worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders. In de APV die op 1 maart 2008 van kracht is geworden, was alleen nog een kapvergunning nodig voor bomen die zijn opgenomen in het gemeentelijk Groenstructuurplan én voor (particuliere) bomen die voorkomen op en door het college vastgestelde lijst. Deze bepalingen zijn overgenomen in de APV die op 10 juli 2010 in werking is getreden. Dit besluit heeft betrekking op de genoemde bomenlijst.

Bomen die op de bomenlijst voorkomen blijven dus, net als vóór 1 maart 2008, vergunningsplichtig. Door het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moet voor die bomen een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand bij het bevoegd gezag gevraagd worden. Het gaat hierbij om bomen die naar de mening van ons college bescherming moeten genieten omdat ze als waardevol te beschouwen zijn. Met de hulp van een externe deskundige zijn alle bomen in Strijen bekeken. Bij de vraag of sprake is van een waardevolle boom zijn de volgende criteria gehanteerd:

1.Onvervangbaarheid

Het gaat hier om de situatie dat een combinatie van boomsoort, leeftijd, vorm en standplaats de betreffende boom uniek en daarom onvervangbaar maken. Het kan ook zijn dat de kosten ter vervanging van de boom onevenredig hoog zijn.

2.Onderdeel van een ecologisch groter geheel

De boom (laan of houtopstand) heeft een duidelijke ecologische meerwaarde. Het kappen van de boom geeft een duidelijke inbreuk op de ecologische samenhang in de omgeving.

3.Landschappelijk beeldbepalend onderdeel

De boom heeft een dominerende plaats in het landschap. Het landschap zal duidelijk veranderen door het kappen van de boom.

4.Dorpsschoon

De boom maakt deel uit van de groene aankleding van het dorp (komt alleen voor bij bebouwing).

5.Beeldbepalende standplaats

De boom heeft een specifieke standplaats, bijvoorbeeld voor een gebouw, op een plein of op een kruispunt. Het kan ook tegelijk gaan om een cultuurhistorische standplaats (zie volgend criterium). De eigenschappen van de boom zelf zijn minder bepalend bij dit criterium.

6.Cultuurhistorische standplaats

Het gaat hier met name om bomen die als herdenkingsbomen fungeren.

7.Leefbaarheid

Het kappen van de boom zou leiden tot aantasting van de leefomgeving. Het betreft zaken als schaduw, zicht (het ontnemen van zicht op minder fraaie gebouwen) en wind.

8.Esthetische waarde