Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011
CiteertitelNota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Activa, afschrijvings- en investeringsbeleid 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

financiën en economie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2011nieuwe regeling

26-09-2011

de Middenstander, 5-10-2011

2011-49

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Activa, investerings- en afschrijvingsbeleid 2011

De raad van de gemeente Drechterland

Nr: 2011-49

 

Overwegende dat eens in de vier jaar de nota Activabeleid opnieuw wordt bezien en geactualiseerd;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 juli 2011;

 

besluit:

 

de nota Activa, afschrijvings- en investeringsbeleid 2011 vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 26 september 2011,

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter