Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Millenniumnotitie gemeente Drechterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMillenniumnotitie gemeente Drechterland
CiteertitelMillenniumnotitie Drechterland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageMillenniumnotitie gemeente Drechterland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

algemeen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2008nieuwe regeling

22-09-2008

de Middenstander, 8-10-2008

2008-48

Tekst van de regeling

Intitulé

Millenniumnotitie gemeente Drechterland

De raad van de gemeente Drechterland

Nr: 2008-48

 

Overwegende dat

- (ook) de gemeente Drechterland een taak heeft bij het bevorderen van een wereldwijde rechtvaardige en duurzame ontwikkeling;

- de commissie Samenleving in oktober 2007 de wens heeft uitgesproken dat Drechterland zich zal uitroepen tot Millenniumgemeente;

- de gemeente zich wil conformeren aan de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2008,

 

besluit:

 

vast te stellen de Millenniumnotitie Drechterland en de aanbevelingen nader uit te werken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 22 september 2008.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,