Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Verordening aanwijzing voor verzuring gevoelig gebied kleiner dan 5 hectare gemeente Diepenveen (thans Deventer).(Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij en het Ammoniakreductieplan)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening aanwijzing voor verzuring gevoelig gebied kleiner dan 5 hectare gemeente Diepenveen (thans Deventer).(Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij en het Ammoniakreductieplan)
Citeertitelaanwijzing voor verzuring gevoelig gebied kleiner dan 5 hectare gemeente Diepenveen (thans Deventer)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp9.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Goedkeuring GS d.d. 22 juli 1997

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-09-1997Onbekend

29-05-1997

Gemeenteblad, 1997-08-26

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening aanwijzing voor verzuring gevoelig gebied kleiner dan 5 hectare gemeente Diepenveen (thans Deventer).(Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij en het Ammoniakreductieplan)

 

 

 

(de looptijd is gelijk aan die van het ammoniakreductieplan)

 

Artikel 1.

Als voor verzuring wordt aangemerkt het gebied, welke als zodanig is aangegeven op de kaart Verordening “aanwijzing voor verzuring gevoelig gebied kleiner dan 5 hectare gemeente Diepenveen” die onderdeel uitmaakt van deze verordening en als zodanig is aangemerkt.

Artikel 2.

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening “aanwijzing voor verzuring gevoelig gebied kleiner dan 5 hectare gemeente Diepenveen (thans Deventer).