Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Verordening gebruik gemeentelijke spoorlijn 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gebruik gemeentelijke spoorlijn 1994
CiteertitelVerordening gebruik gemeentelijke spoorlijn 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp10.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-1994Onbekend

28-03-1994

Gemeenteblad, 1994-04-14

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gebruik gemeentelijke spoorlijn 1994

 

 

Artikel 1

1.Voor het gebruik van de gemeentelijke spoorlijn is verschuldigd aan de gemeente Deventer een tarief dat 25,--, exclusief omzetbelasting per wagon bedraagt.

1. Dit tarief is verschuldigd voor elke wagon die van het spoorwegemplacement overgebracht wordt naar een bedrijf en weer retour naar het spoorwegemplacement.

Artikel 2
 • 1.

  Het gebruik van de spoorverbinding houdt van de zijde van de gemeente slechts in een toelaten tot de spoorverbinding.

 • 2.

  De gemeente stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade, door of tengevolge van het gebruik van de spoorverbinding, geleden.

 • 3.

  De gebruiker van de spoorverbinding zal geen enkele aanspraak kunnen doen gelden op schadevergoeding of enige andere vergoeding, als de spoorverbinding naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet kan worden bereikt of onberijdbaar is.

Artikel 3
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "verordening gebruik gemeentelijke spoorlijn 1994".

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze verordening vervalt de verordening regelende de voorwaarden omtrent medegebruik van de gemeentelijke spoorverbinding naar de gemeentelijke industrieterreinen vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1953.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op de bekendmaking van deze verordening.