Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Kampen

Collectieve en Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Kampen (CAR-LAR)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Kampen
Officiële naam regelingCollectieve en Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Kampen (CAR-LAR)
CiteertitelCollectieve en Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Kampen (CAR-LAR)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zie bijlage 57e wijziging voor inwerkingtredingsdatum van de verschillende onderdelen van de wijziging.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Sociaal Statuut gemeente Kampen 2010;

Bezoldigingsregeling gemeente Kampen 2001;

Regeling beperking overwerkvergoeding;

Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk;

Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten;

Werktijdenregeling;

Vakantieregeling gemeente Kampen;

Regeling aanwijzing bijzondere feest- of gedenkdagen (goede vrijdag en 5 mei);

Regeling aanwijzing extra roostervrije tijd (24 december n.m. en 31 december n.m.);

Regeling buitengewoon verlof voor personeelsactiviteiten;

Regeling buitengewoon verlof voor jeugd- en jongerenwerk;

Regeling klokkenluiders gemeente Kampen 2004;

Regeling cafetariamodel vergoeding reiskosten woon- werkverkeer Kampen 2009;

Regeling contributie vakbondslidmaatschap;

Kledingreglement;

Regelingen Personele Jaarplancyclus;

Reglement commissie van werk naar werk

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-201501-01-2015Hfdst. 20

07-04-2015

Gemeenteblad 2015, 32698

15ADV00165
09-04-201501-01-201523-04-2015art. 2:4; 10d:33; 18:1:5:1; toel. art. 6:2b

03-03-2015

Gemeenteblad 2015, 28091

15ADV00080
18-12-201401-10-201415-07-2014bijlage 1

11-11-2014

Gemeenteblad 2014, 74452

14int03304
18-12-201415-07-201401-01-2015Art. 1:2a; 1:2b; 1:2:2; 1:2:3; 2:4; 2:6; 6:2; 6:2:3; 6:2a; 6:2b; 6:4:2, lid 3; 6:4:2, lid 3; 10d:33, lid 3;

18-11-2014

Gemeenteblad 2014, 74580

14int03448
02-10-201401-01-201401-10-2014Art. 1:3a:1:1

23-09-2014

Gemeenteblad 2014, 53513

14ADV00499
01-01-201401-01-2014hfdst. 12; hfdst. 17

26-11-2013

De Brug, 2-12-2013

13ADV00575
01-01-201401-07-201301-01-2014div.

10-09-2013

De Brug, 24-9-2013

13ADV00423
11-09-201301-01-201301-01-2013div.

20-08-2013

De Brug, 3-9-2013

13ADV00408
11-09-201301-01-201301-01-2013div.

28-05-2013

De Brug, 3-9-2013

13ADV00238
11-09-201301-01-201301-07-2013div.

28-05-2013

De Brug, 3-9-2013

13ADV00239
11-09-201301-07-201301-07-2013div.

28-05-2013

De Brug, 3-9-2013

13ADV00241
01-01-201301-01-2013div.

30-10-2012

De Brug 20-11-2012

12ADV00672
01-01-201301-01-2013div.

11-12-2012

De Brug 12-2-2013

12ADV00758
26-07-201201-01-201201-01-2013div.

17-07-2012

De Brug 23-10-2012

12ADV00512
01-04-201201-01-201201-01-2012div.

20-03-2012

Onbekend

12ADV00889
02-11-201101-04-201101-04-2012div.

01-11-2011

Onbekend

11ADV00411
20-07-201101-01-201101-04-2011art. 3:2:1, hfdst. 20

19-07-2011

Onbekend

11ADV00039

Tekst van de regeling