Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Namen van straten enz.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNamen van straten enz.
Citeertitel2012-2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpDe verbindingen die op de bij dit besluit behorende tekening STR_2011-09

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-201212-01-2012Onbekend

11-01-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Namen van straten enz.

 

 

Gemeenteblad 2012

Namen van straten enz.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directie Bestuur en Communicatie van de Bestuursdienst van 22 december 2011 (str.n.cie. 852784);

gelet op het ter zake ingekomen ambtsbericht van de commissie van advies inzake straatnamen, het advies van de deelgemeente IJsselmonde ten aanzien van punt I., alsmede op de bepalingen van de Verordening op de straatnamen en de nummering van gebouwen en onbebouwde terreinen;

Besluit:

I. Te noemen:

De verbindingen die op de bij dit besluit behorende tekening STR_2011-09 zijn aangeduid met de cijfers 1 t/m 6:

1. ………………………………….………………………. Ben Stromanpad

2. ………………………………..………………………… Wim Wagenerhof

3. ………………………………..……………………...… Theo Verhaarveld

4. ………………………………………………………….. Chris van Abkoudehof

5. ………………………………………………………….. Cor Vaandragerveld

6. ………………………………………………………….. RiekusWaskowskyhof

 

II. Te bepalen dat dit besluit met ingang van heden van kracht wordt.

Aldus vastgesteld namens het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam op 22 december 2011.

De wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte,

A.C. van Huffelen

 

Toelichting:

Ad.I. De bovenstaande namen van Rotterdamse dichters en schrijvers komen overeen met de wijkthema's van de omliggende straten waar dichters en schrijvers zijn benoemd. In dit geval is gekozen voor Rotterdamse dichters en schrijvers, daar zij op dit moment deel uitmaken van het collectieve geheugen van de stad.

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 11 januari 2012 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie) (Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)

Bijlage