Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingGemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
CiteertitelGemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2019Aangepaste regeling

08-05-2007

website BSR

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland

 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland, het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland, en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Culemborg, Lingewaal, Maasdriel en Tiet;

 

overwegende:

dat het gewenst is om hun samenwerking bij, de heffing en invordering van waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, alsmede bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie vorm te geven op basis van een gemeenschappelijke regeling;

dat de dagelijks besturen en de colleges van burgemeester en wethouders van hun algemeen besturen, respectievelijk gemeenteraden daartoe de vereiste toestemmingen hebben verkregen;

dat het voornemen bestaat om met ingang van 1 januari 2008 de samenwerking operationeel te hebben en de taken daadwerkelijk gezamenlijk te gaan uitvoeren;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, hoofdstukken Ven VIII;

 

besluiten:

de volgende gemeenschappelijke regeling te treffen:

 

 

 

Bijlage: Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland