Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Bouwverordening gemeente Heerde 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBouwverordening gemeente Heerde 2013
CiteertitelBouwverordening gemeente Heerde 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRaadsbesluit met Bouwverordening 2013.pdf Toelichting op wijzigingen bouwverordening 2013.pdf Raadsvoorstel Bouwverordening 2013.pdf Reglement Cie Ruimtelijke Kwaliteit behorende bij Bouwverordening 2013.pdf Ledenbrief inzake wijzigingen in de modelbouwverordening.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bouwverordening is met inbegrip van het Reglement Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet, art. 8
  2. Bouwbesluit 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-201310-10-2018Intrekken regeling ivm nieuwe regeling

04-03-2013

Schaapskooi,16-04-2013

01-01-201125-06-2013nieuwe regeling

13-10-2010

Schaapskooi, 28-12-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Bouwverordening gemeente Heerde 2013

Raadsbesluit

 

 

De raad van de gemeente Heerde;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 22 januari 2013;

 

gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk

ECGR/U201101606, d.d. 20 september 2011;

 

gelet op arikel 8 van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012;

 

besluit:

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 4 maart 2013.

griffier, voorzitter,