Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Leidraad invordering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingLeidraad invordering
CiteertitelLeidraad invordering
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201206-12-2018Aangepaste regeling

23-11-2011

website BSR

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Leidraad invordering

Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna de BSR)

 

 

BESLUIT:

 

 

De in de bijlage opgenomen Leidraad Invordering (versie 2011-07) vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het dagelijks bestuur van 23 november 2011.

 

 

de plv. directeur,                                               de voorzitter,

 

 

 

G.M. Scholtus                                                  A. Fernhout

 

 

 

Bijlage: Leidraad invordering