Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Waterschapswet
 3. Wet waardering onroerende zaken
 4. Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. Invorderingswet 1990
 6. Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200831-12-2016Nieuwe regeling

20-12-2007

website BSR

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen

 

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna de BSR);

 

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, artikel 123 en 126a van de Waterschapswet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 63a van de Invorderingswet 1990 en de artikelen 1, 18 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking; Rivierenland;

 

besluit:

 • 1.

  aan te wijzen de ambtenaren van de BSR als bedoeld in artikel 1, onderdelen j en k, belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet en 126 a van de Waterschapswet;

 • 2.

  aan te wijzen de ambtenaren van de BSR als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken;

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2008. Tiel,

 

20 december 2007

 

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de directeur,                                                           de voorzitter,