Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerssen

Winterregeling daklozen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinterregeling daklozen
CiteertitelWinterregeling daklozen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 176 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201213-02-2012

31-01-2012

-

www.meerssen.nl

Tekst van de regeling

Intitulé

Winterregeling daklozen

 

 

noodverordening

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE MEERSSEN

Overwegende:

dat op dit moment sprake is van een langdurige koude periode, waarin ’s nachts sprake kan zijn van extreem koude weersomstandigheden;

dat bij onvoldoende bescherming hiertegen in de buitenlucht een gerede kans bestaat op onderkoeling, mogelijk zelfs met dodelijke afloop;

dat hierdoor het leven en de gezondheid van personen die zich onder die omstandigheden in de buitenlucht bevinden ernstig wordt bedreigd;

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet:

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende algemeen verbindende voorschriften:

Artikel 1

Deze verordening geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Meerssen.

Artikel 2

Het is een ieder verboden zich tussen 21.00 uur en 07.00 uur onvoldoende beschermd, bedekt en/of verwarmd (ter beoordeling aan het bestuur) op te houden in de buitenlucht, met het kennelijke doel een aanzienlijk deel van de nacht in de buitenlucht door te brengen.

Artikel 3

Een ieder die geen ander onderdak heeft dan het in artikel 2 bedoelde is verplicht zich te begeven naar een daartoe aangewezen opvanglocatie, alwaar de nacht kan worden doorgebracht.

Artikel 4

Overtreding van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 43 Wetboek van Strafrecht.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op 31 januari 2012 en geldt tot maandag 13 februari 2012.

Meerssen, 31 januari 2012

De Burgemeester van Meerssen,

Mr. R.S.M.R. Offermanns