Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Richtlijnen verplichtingen Leeuwarden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijnen verplichtingen Leeuwarden 2016
CiteertitelRichtlijnen verplichtingen Leeuwarden 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

24-05-2016

GVOP: 22 juni 2016

-
06-06-200601-01-2016Nieuwe regeling

06-06-2006

-

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen verplichtingen Leeuwarden 2016

 

gelet op gelet op het bepaalde in artikel 27 van de financiële verordening ter uitvoering van artikel 212 van de Gemeentewet,

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen:

 

Besluit betreffende de richtlijnen verplichtingen.

 

 

Artikel 1 Algemene definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Verplichting: van een verplichting is sprake zodra er rechtens op grond van een overeenkomst tussen gemeente en een derde door deze derde een betaling van de gemeente kan worden afgedwongen;

 • 2.

  Financiële administratie: het geautomatiseerde informatiesysteem waar door de centrale boekhouding financiële gegevens in worden vastgelegd.

Artikel 2 Vastleggen van verplichtingen in de financiele administratie

 

 • 1.

  Ter bevordering van de betrouwbaarheid en doelmatigheid van de financiële administratie gelden indicatief de volgende uitgangspunten voor het gebruik van verplichtingen.

 • 2.

  Een verplichting wordt wel vastgelegd als:

 • *

  De verplichting groter is dan € 10.000.

 • *

  Er sprake is van inhuur van personeel.

 • *

  Een leverancier die meer dan 5 keer per jaar hetzelfde budget belast met facturen (jaarverplichting).

 • 3.

  Een verplichting wordt niet vastgelegd als:

 • *

  Op andere wijze dan via de verplichtingenadministratie al een adequate bewaking van de budgetten is gewaarborgd (bijvoorbeeld via de subsidie-administratie);

 • *

  Wanneer op voorhand duidelijk is dat binnen twee weken na het aangaan van de overeenkomst een factuur wordt ontvangen.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  Deze richtlijnen treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze richtlijnen kunnen worden aangehaald als ‘Richtlijnen verplichtingen Leeuwarden 2016’

   

Leeuwarden, 24 mei 2016

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

burgemeester,

 

secretaris.