Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

Uitwerkingsbesluit artikel 2:73 Algemene Plaatselijke Verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwerkingsbesluit artikel 2:73 Algemene Plaatselijke Verordening
CiteertitelUitwerkingsbesluit consumentenvuurwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Strijen 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

17-01-2012

Het Kompas, 27-01-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwerkingsbesluit artikel 2:73 Algemene Plaatselijke Verordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen;

Overwegende dat 13 december 2005 een uitwerkingsbesluit op grond van artikel 2.6.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening is genomen waarin de Kerkstraat, de Boompjesstraat (vanaf de Kerkstraat tot aan de Schenkeldijk), de Molenstraat (vanaf de Kerkstraat tot aan de Oranjestraat), de Oranjestraat (vanaf de Molenstraat tot aan de Trambaan) en de parkeerplaats aan het Jaagpad aan te wijzen als gebied waar het verboden is consumentenvuurwerk gedurende 10.00 en 18.30 uur Oudejaarsdag te bezigen;

Dat de Algemene Plaatselijke Verordening is vervangen door de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 en dat daarbij een vernummering van de artikelen heeft plaatsgevonden, hetgeen tot gevolg heeft dat het uitwerkingsbesluit op grond van artikel 2.6.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van 13 december 2005 niet meer actueel is;

Dat de inhoud van het uitwerkingsbesluit van 13 december 2005 nog wel actueel is omdat het in het belang van de voorkoming van gevaar, schade en/of overlast gewenst is om het verbod om consumentenvuurwerk te bezigen op genoemde plaatsen en gedurende genoemde tijdstippen te handhaven;

Dat het gewenst is om een actueel uitwerkingsbesluit te nemen, waarbij de inhoud in overeenstemming is met het uitwerkingsbesluit van 13 december 2005;

gelet op artikel 2:73, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010;

I.  

De Kerkstraat, de Boompjesstraat (vanaf de Kerkstraat tot aan de Schenkeldijk), de Molenstraat (vanaf de Kerkstraat tot aan de Oranjestraat), de Oranjestraat (vanaf de Molenstraat tot aan de Trambaan) en de parkeerplaats aan het Jaagpad aan te wijzen als gebied waar het verboden is consumentenvuurwerk te bezigen. Het verbod zal van kracht zijn gedurende 10.00 uur en 18.30 uur Oudejaarsdag.

II.  

 

Het besluit van 13 december 2005 inzake het uitwerkingsbesluit op grond van artikel 2.6.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening in te trekken.

III.  

Dit besluit in werking te doen treden op 30 januari 2012.

 

Strijen, 17 januari 2012

Burgemeester en wethouders van Strijen;

de secretaris, de burgemeester,

C.J. de Visser H. A. van der Meer

Toelichting  

In artikel 2:73, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 is opgenomen dat het verboden is consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

Op basis van het Vuurwerkbesluit mag op 31 december vanaf 10.00 uur in de ochtend tot 02.00 uur in de middag vuurwerk afgestoken mag worden. Daarbuiten is het afsteken van vuurwerk verboden. Op 13 december 2005 is op grond van de toenmalige APV reeds besloten om plaatsen aan te wijzen waar het ook verboden is om consumentenvuurwerk gedurende 10.00 en 18.30 uur Oudejaarsdag te bezigen.

Deze plaatsen betreffen de Kerkstraat, de Boompjesstraat (vanaf de Kerkstraat tot aan de Schenkeldijk), de Molenstraat (vanaf de Kerkstraat tot aan de Oranjestraat), de Oranjestraat (vanaf de Molenstraat tot aan de Trambaan) en de parkeerplaats aan het Jaagpad. De plaatsen hebben derhalve betrekking op het centrumgebied/winkelgebied. Op die manier kunnen mensen op een rustige en veilige manier het centrum en de winkels bereiken.

Door het vernummeren van de APV in 2010 moet het uitwerkingsbesluit van 13 december 2005 geactualiseerd worden. De inhoud van het uitwerkingsbesluit blijft gelijk.