Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Beleidsregel over de wijze waarop de verlening van vrijstelling van het verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn voor vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen zal worden uitgeoefend

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel over de wijze waarop de verlening van vrijstelling van het verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn voor vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen zal worden uitgeoefend
CiteertitelBeleidsregel vrijstelling overschrijding achtergevelrooilijn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpbouwen en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-2000nieuwe regeling

08-03-2000

-

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel over de wijze waarop de verlening van vrijstelling van het verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn voor vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen zal worden uitgeoefend

 

 

Beleidsregel over de wijze waarop de verlening van vrijstelling van het verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn voor vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen zal worden uitgeoefend op percelen waarop geen bestemmingsplan van kracht is (artikel 2.5.14, onder c van de Bouwverordening 1997).

Artikel  

 

Deze beleidsregel houdt als vaste gedragslijn in dat nimmer voor vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen achter de achtergevelrooilijn een vrijstelling wordt verleend. In stedenbouwkundig en planologisch opzicht wordt dit niet wenselijk geacht om zodoende een goed woon- en leefklimaat en een hoge verblijfskwaliteit te kunnen waarborgen