Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uithoorn

Nadere regels betreffende de uitvoering van de verordening rioolheffing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUithoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels betreffende de uitvoering van de verordening rioolheffing
CiteertitelNadere regels betreffende de uitvoering van de verordening rioolheffing
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening rioolheffing 2012, art. 11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

10-11-2011

Nieuwe Meerbode, 21-12-2011

RV11.49

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels betreffende de uitvoering van de verordening rioolheffing

Burgemeester en Wethouders van Uithoorn;

Gelet op artikel 11 van de “Verordening rioolheffing”

Besluiten:

Vast te stellen:

Nadere regels betreffende de uitvoering van de verordening rioolheffing.

Artikel 1 Aangesloten eigendom

De rioolheffing wordt conform artikel 2 van de verordening rioolheffing geheven van de gebruiker van een eigendom. Onder een belastingplichtig eigendom wordt in ieder geval begrepen:

 • 1.

  Ieder eigendom dat een feitelijke aansluiting op het gemeentelijk riool heeft;

 • 2.

  Ieder eigendom waarvoor ingevolge de verordening Rioolaansluitrecht een aansluitingsplicht geldt;

 • 3.

  Ieder eigendom alwaar een rioolaansluiting aanwezig is maar deze door de gebruiker is afgekoppeld;

 • 4.

  Ieder eigendom dat is aangesloten op een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) en is goedgekeurd door het betreffende waterschap;

 • 5.

  Ieder eigendom dat met goedkeuring van het betreffende waterschap is aangesloten op een septic-tank;

 • 6.

  Ieder eigendom dat een feitelijke aansluiting heeft op het gemeentelijke drukrioleringsstelsel.

 • 7.

  Ieder eigendom dat direct dan wel indirect, bijvoorbeeld via een gemeenschappelijk dak, hemelwater afvoert.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Uithoorn op 1 november 2011, nr.

Namens dezen,

De burgemeester, De secretaris,

(mevr. drs. D.H. Oudshoorn) (mevr. F.F.M. Eijck MMO)