Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Beleidslijn bijgebouwen in Heusden Vesting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn bijgebouwen in Heusden Vesting
CiteertitelBeleidslijn bijgebouwen in Heusden Vesting
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpbouwen en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WRO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-2008nieuwe regeling

30-09-2008

-

V200801042

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn bijgebouwen in Heusden Vesting

 

 

BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 30 september 2008;

besloten:

de drie onderstaande regels als beleidslijn te hanteren bij de toetsing van bouwinitiatieven:

  • 1.

    Gelet op het belang van openheid van de erf- en tuinbestemmingen binnen de vesting is het niet wenselijk om verdere verdichting toe te staan door middel van een buitenplanse ontheffing. Het huidige bestemmingsplan biedt, al dan niet met een binnenplanse ontheffing, voldoende mogelijkheden om verder te verdichten.

  • 2.

    Voor het realiseren van een aangebouwd bijgebouw over de gehele breedte van de achtergevel mag een buitenplanse ontheffing worden verleend.

  • 3.

    Gelet op het ontbreken van een grondslag en op de handhaafbaarheid kan voor het gebruik van het aangebouwd bijgebouw als woonruimte een buitenplanse ontheffing worden verleend.