Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Regeling jubileumsubsidies 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling jubileumsubsidies 2007
CiteertitelRegeling jubileumsubsidies 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gewijzigd 28 november 2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening, art 7

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2006nieuwe regeling

14-02-2006

De Goudse Post, 8 maart 2006

487840

Tekst van de regeling

Intitulé

burgemeester en wethouders van gouda

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Regeling jubilëumsubsidies 2007

Artikel 1  

Aan non-profit instellingen op het gebied van kunst en cultuur, toerisme, sport, welzijn, zorg of onderwijs

wordt een jubileumsubsidie verstrekt die bestaat uit:

bij een 10-jarig jubileum: €50,00 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot een maximum van € 100,00;

 

bij een 25-jarig jubileum: €125,00 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot een maximum van € 100,00;

 

bij een 50-jarig jubileum: € 250,00 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot een maximum van € 150,00;

 

bij een 75-jarig jubileum: € 325,00 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot een maximum van € 200,00;

 

bij een 100-jarig jubileum: € 500,00 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot een maximum van € 250,00;

 

bij een 125-jarig jubileum: € 625,00 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot een maximum van € 250,00;

 

bij een 150-jarig en een daarop volgend 25-jarig jubileum: € 750,00 en een bijdrage in de huurkosten van een accommodatie tot een maximum van € 250,00.

Artikel 2  

De in artikel 1 bedoelde bijdrage in de huurkosten van een accommodatie wordt alleen verstrekt als de accommodatie wordt gehuurd voor een activiteit die speciaal voor het jubileum wordt georganiseerd.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 november 2006,

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, burgemeester

 

, Secretaris