Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Aanwijzing onbezoldigd gemeenteambtenaar gemeentelijke parkeerbelastingen als invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing onbezoldigd gemeenteambtenaar gemeentelijke parkeerbelastingen als invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzing onbezoldigd gemeenteambtenaar gemeentelijke parkeerbelastingen als invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 231, tweede lid onderdeel c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000nieuwe regeling

02-11-1999

Onbekend

99-13961

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing onbezoldigd gemeenteambtenaar gemeentelijke parkeerbelastingen als invorderingsambtenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

Gelet op artikel 2.1 van de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Roosendaal;

 

Besluit:

 

­

aan te wijzen als onbezoldigd gemeenteambtenaar gemeentelijke parkeerbelastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, de volgende onbezoldigd gemeenteambtenaar:

 

de heer M.C.M. Bartels, geb. 30-01-1961 te Roosendaal, bedrijfsleider Parkeer Beheer Roosendaal BV.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

 

Roosendaal,

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, de burgemeester