Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sliedrecht

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSliedrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 176

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-2009Nieuwe regeling

27-06-2005

Het Kompas, 10 september 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

De raad der gemeente Sliedrecht;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 juni 2005;

Gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

 

Overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen wil van de bewoner wordt binnengetreden,

 

Besluit

 

Vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

 

Enig artikel

 

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van de een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Sliedrecht op

27 juni 2005

De griffier, De voorzitter,