Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand
CiteertitelReglement Burgerlijke Stand 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBurgelijke stand, ambtenaar van de burgerlijke stand, openstelling burgelijke stand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt reglement burgerlijke stand 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 16 en 16c, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201207-06-2016Wijziging uitwijklocatie bij huwelijk op buitenlocatie

01-11-2011

Hofweekblad 14 december 2011

363430

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,

 

gelet op het bepaalde in artikelen 16 en 16c, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand.

 

Besluiten vast te stellen:

 

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.