Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Marktregeling weekmarkt Mierlo 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktregeling weekmarkt Mierlo 2011
CiteertitelMarktregeling weekmarkt Mierlo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpMarktregeling weekmarkt Mierlo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening gemeente Geldrop-Mierlo, art. 1.3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2011Nieuwe regeling

17-01-2011

Middenstandsbelangen 09-02-2011

GM2010.0922

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktregeling Mierlo

 

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

gelet op het bepaalde in de Martkverordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2011 zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 17 januari 2011, nr. RV GM 2010.0922.

 

BESLUITEN:

vast te stellen de volgende Marktregeling.

Artikel 1

Begripsomschrijving

Voor de begripsomschrijvingen wordt verwezen naar artikel 1.1 van de Marktverordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2011.

Artikel 2

Inrichting van de markt

1.Het college bepaalt ten aanzien van de markt op donderdagochtend:

a de afmetingen van de standplaatsen op: 4 x 2,70 m.

Van deze afmetingen kan afgeweken worden. Dit is vastgelegd in de vergunning.

b de opstelling en indeling van de markt overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening Marktindeling met kraamnummering.

c het aantal mogelijke standplaatsen op: 40.

2.a Onder eigen materiaal wordt verstaan een eigen kraam (zie sub. b), een instant kraam, verrijdbare kraam, een afzetcontainer, een verkoopwagen, dan wel een markavan. Vergunninghouders die voor het vaststellen van deze regeling rechten hebben om ander materiaal (parasols, verkoopwagens) te gebruiken, behouden deze rechten.

2. b Het plaatsen van eigen kramen is voor markt Mierlo wel toegestaan.

2. c Het onder punt a omschreven eigen materiaal dient wel technisch inpasbaar te zijn. Onder technisch inpasbaar wordt verstaan, dat het eigen materiaal binnen de vergunde ruimte inpasbaar moet zijn en waarbij de eventueel naastgelegen kramen hiervan geen hinder mogen ondervinden;

2. d het plaatsen van voertuigen achter de kramen is enkel toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Hiervoor wordt, op kenteken, op het legitimatiebewijs ontheffing verleend.

2. e Het gebruik van eigen materiaal wordt toegestaan onder de voorwaarden zoals omschreven in artikel 2 lid a-d

Artikel 3

Richtlijn branche indeling weekmarkt Mierlo

1.Voor de markt op donderdag(ochtend) geldt de volgende branche indeling:

Branche

Huidig aantal vergunning houders

Huidig aantal subbranche houders

Gewenst aantal vergunning houders

1Branchegroep textiel

 

 

 

1.1 Bovenkleding volwassenen (vanaf maat 34)

1

0

1

1.2 Onder- en nachtkleding + badkleding (volwassenen)

1

0

1

1.3 Baby-, kleuter- en kinderkleding

0

0

1

1.4 Stoffen (t.b.v. het vervaardigen van kleding)

0

0

1

1.5 Beenkleding

1

0

1

2Branchegroep interieurbekleding

 

 

 

2.1 Bekleding (t.b.v. verschillende ruimten)

0

0

1

2.2 Dekbedden en -overtrekken/huishoudtextiel

0

0

1

3 Branchegroep overige textiel

 

 

 

3.1 Kleinvakartikelen

0

0

1

4Branchegroep voedingsartikelen

 

 

 

4.1 Aardappelen, groenten en fruit

2

0

1

4.2 Geringe eet- en drinkwaren, gebruik ter plaatse

0

0

1

4.3 (Vietnamese) loempia's

1

0

1

4.4 Consumptie ijs

0

0

1

4.5 Poelierswaren en eieren

0

0

1

4.6 Vis

1

0

1

4.7 Brood, koek en banket

1

0

1

4.8 Chocolade, drop en suikerwerken

0

0

1

4.9 Stroopwafels

0

0

1

4.10 Zuivelproducten

2

0

1

4.11 Traiteur

0

0

1

4.12 Vleeswaren

0

0

1

4.13 Noten en verduurzaamde zuidvruchten

0

0

1

4.14 Reformartikelen

0

0

1

4.15 Kruiden en specerijen, thee en koffiesoorten

0

0

1

4.16 Rijsttafelartikelen

0

0

1

4.17 Diepvriesvoedingsartikelen

0

0

1

4.18 Gegrilde kip

0

0

1

4.19 Kruideniersartikelen

0

0

1

4.20 Friet, snacks

0

0

1

Branche

Huidig aantal vergunning houders

Huidig aantal subbranche houders

Gewenst aantal vergunning houders

5 Branchegroep schoeisel, lederwaren en reisartikelen

 

 

 

5.1 Schoeisel

0

0

1

5.2 Tassen, koffers, portefeuilles en portemonnaies en lederwaren

0

0

1

6 Branchegroep horloges en sieraden

 

 

 

6.1 Uurwerken

0

0

1

6.2 Bijouterieën en edelstenen

0

0

1

7 Branchegroep bezigheidsartikelen

 

 

 

7.1 Speelgoed

0

0

1

7.2 Lectuur en posters

0

0

1

7.3 Wenskaarten

1

0

1

7.4 Hobbyartikelen

0

1

1

7.5 Geluid- en beelddragers

0

0

1

7.6 Telefoon- en accessoires

0

0

1

8 Branchegroep ijzerwaren en motortechnische artikelen

 

 

 

8.1 Gereedschappen en motortechnische- en rijwielonderdelen

0

0

1

9 Branchegroep huishoudelijke- en geschenkartikelen

 

 

 

9.1 Glas, porselein en aardewerk

0

0

1

9.2 Koper, tin, e.d.

0

0

1

9.3 Reinigingsartikelen

0

0

1

9.4 Pannen en keukengereedschap

0

0

1

9.5 Cadeauartikelen

0

0

1

10 Branchegroep tuin- en plantartikelen, bloemen

 

 

 

10.1 Snijbloemen

1

0

1

10.2 Kamer- en tuinplanten, bloembollen

0

0

1

11 Branchegroep overige artikelen

 

 

 

11.1 Diervoer en benodigdheden

0

0

1

11.2 Drogisterijartikelen

0

0

1

11.3 Parfumerie en cosmetica

0

0

1

11.4 Sportartikelen

0

0

1

11.5 Kunstbloemen

0

0

1

11.6 Gedroogde bloemen en planten

0

0

1

12 Branchegroep seizoensgebonden artikelen

 

 

 

12.1 Zonnebrillen

0

0

1

12.2 Handschoenen en mutsen

0

0

1

12.3 Campingartikelen

0

0

1

12.4 Vliegengordijnen

0

0

1

In de kolom "Huidig aantal subbranchehouders" zijn de subbranches opgenomen die de vergunninghouder mag voeren naast de hoofdbranche (situatie per november 2010). Het aanbod aan artikelen in enkele subbranches is zo beperkt dat een extra hoofdbranche is toegestaan.

Dit betreft de subbranches Ondergoed en nachtkleding (1.2), kruideniersartikelen (4.19) en zonnebrillen (12.1). Vergunninghouders die voor 2002 een subbranche mochten voeren, behouden deze rechten. Nieuwe vergunninghouders zullen niet worden toegestaan artikelen uit meerdere branches aan te bieden.

2.a Voor de branches waar het maximaal aantal vergunninghouders is bereikt geldt een branchestop.

b De branches waar het maximum aantal vergunninghouders niet is bereikt kunnen worden aangevuld met gegadigden voor een vaste plaats. Indien deze branches zijn aangevuld tot het maximum aantal dan geldt ook hiervoor een branchestop.

c Voor de branches waar het maximaal aantal vergunninghouders hoger is als aangegeven in de indelingen zoals weergegeven in lid 1 wordt een natuurlijke afvloeiingsregeling toegepast.

d Per vergunninghouder is slechts één branche toegestaan. Vergunninghouders die voor het vaststellen van deze regeling rechten hebben om meer branches te hebben, behouden deze rechten. Deze rechten worden in de vergunning opgenomen.

e Aanpassingen in de branche indeling vinden plaats in overleg met de marktadviescommissie.

Artikel 4

Waarneming

 • 1.

  De waarnemer moet in loondienst zijn bij de vergunninghouder en moet een handelingsbekwaam natuurlijk persoon zijn.

 • 2.

  Een vergunninghouder mag zijn standplaats laten waarnemen maar blijft altijd hoofdelijk verantwoordelijk. Waarnemen geschiedt voor bepaalde tijd in overleg en met goedkeuring van de marktmeester.

Artikel 5

De marktadviescommissie

 • 1.

  Het college stelt een commissie van advies in, die tot taak heeft het college te adviseren inzake marktaangelegenheden.

 • 2.

  Met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van deze marktadviescommissie gelden de volgende regels:

  a In beginsel worden 1 maal per vier jaar verkiezingen gehouden, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen;

  b De marktadviescommissie bestaat uit 12 personen en is als volgt samengesteld:

  • -

   voorzitter (portefeuillehouder voor het marktwezen);

  • -

   2 ambtenaren waaronder in ieder geval de marktmeester;

  • -

   6 vertegenwoordigers namens de marktkooplieden weekmarkt Geldrop;

  • -

   2 vertegenwoordigers namens de marktkooplieden weekmarkt Mierlo;

  • -

   1 vertegenwoordiger van de CVAH;

  • -

   op ad hoc basis zullen vertegenwoordigers namens de marktkooplieden dan wel de kramenzetter worden uitgenodigd om deel te nemen aan een vergadering van de marktadviescommissie.

 • 3.

  De marktadviescommissie komt in beginsel 2 keer per jaar bijeen.

Artikel 6

De marktpromotiecommissie

 • 1.

  De marktpromotiecommissie bestaat uit enkele vrijwillige marktkooplieden en de marktmeester.

 • 2.

  De marktpromotiecommissie komt zo vaak bijeen als dit voor de marktpromotieactiviteiten noodzakelijk is.

 • 3.

  De marktpromotiecommissie is verantwoordelijk en bereid in samenwerking met de marktmeester en overige belanghebbenden de jaarlijkse promotieactiviteiten op de markt voor.

 • 4.

  De marktkooplieden leggen voor de promotieactiviteiten op vrijwillige basis een vast bedrag per jaar in.

 • 5.

  Per jaar worden er meerdere marktpromotieactiviteiten georganiseerd.

Artikel 7

Verzorging standplaats

De vergunninghouder dient:

 • 1.

  ervoor te zorgen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

 • 2.

  tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen;

 • 3.

  voordat hij het marktterrein verlaat zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon achter te laten en het afval zelf mee te nemen.

Artikel 8

Afvalbakken

De vergunninghouder aan wie vergunning is verleend geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken en te verkopen, dient aan de voorzijde van zijn standplaats voldoende afvalbakken te plaatsen.

Artikel 9

Elektriciteit

Het is de standplaatshouder zonder ontheffing van het college verboden op zijn standplaats:

1 gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting;

2 elektriciteit te betrekken van een ander dan degene die door het college voor het leveren daarvan is aangewezen of om zelf hierin te voorzien.

Artikel 10

Geluidsapparatuur

1 Het is verboden op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.

2 Het aanwezig hebben van radio's, cd-spelers en overige geluidsapparatuur op de standplaats, voor een ander doel dan verkoop daarvan, is evenmin toegestaan.

3 Het college kan ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden, onder door hem te stellen voorwaarden.

Artikel 11

Kook-, bak- en verwarmingsapparatuur

1 Het is de vergunninghouder verboden verwarmingstoestellen en/of bak- en kookinstallaties te gebruiken.

2 Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen onder door hem te stellen voorwaarden.

Artikel 12

Overschrijving vergunning bij bijzondere omstandigheden

Van bijzondere omstandigheden (als bedoeld in artikel 2.8, lid 4 van de Marktverordening) wordt gesproken in de volgende gevallen:

1 bij overlijden dan wel blijvende arbeidsongeschiktheid van beide ouders en het kind de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt;

2 bij echtscheiding, indien door een rechtelijke uitspraak de desbetreffende markt wordt toegewezen aan degene die niet op de vergunning vermeld staat.

Artikel 13

Afwezigheid wegen ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheid

 • 1.

  Van bijzondere omstandigheid wordt gesproken in de volgende gevallen:

  a afwezigheid voor de uitoefening van kiesrecht, voor zoveel dit niet buiten de markttijden kan geschieden;

  b afwezigheid voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;

  c afwezigheid in verband met huwelijk van de vergunninghouder dan wel van bloed- en aanverwanten van de eerste en tweede graad;

  d afwezigheid bij ernstige ziekte van echtgeno(o)t(e), levenspartner, ouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, pleegkinderen, stief- en aangehuwde kinderen. De vergunninghouder overlegt als bewijs van ziekte iedere drie maanden een geneeskundige verklaring aan het college, tenzij hiervoor ontheffing is verleend;

  e afwezigheid bij overlijden van echtgeno(o)t(e), levenspartner, ouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, pleegkinderen, stief- en aangehuwde kinderen en bloed- en aanverwanten tot de vierde graad;

  f afwezigheid bij bevalling van de vergunninghouder dan wel de echtgenote van de vergunninghouder;

  g afwezigheid in verband met het vieren van het 25-, 40-, of 50-jarig huwelijksjubileum van de vergunninghouder dan wel zijn ouders, pleegouders, stief- of schoonouders;

  h afwezigheid voor het bijwonen van (algemene) vergaderingen van verenigingen van marktkooplieden.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist in alle gevallen waarin deze verordening of het marktreglement dan wel andere wetgeving niet voorziet.

Artikel 14

Verkopen achter marktkraam

Het is verboden om goederen te verkopen of uit te delen voor de marktkraam/verkoopwagen. Verkopen en laten proeven/uitdelen dient ten alle tijden van achter de kraam/verkoopwagen te gebeuren.

Artikel 15

Sancties

 • 1.

  Het opleggen van strafrechtelijke sancties, als bedoeld in artikel 4.1 van de Marktverordening, is voorbehouden aan het Openbaar Ministerie en de strafrechter.

 • 2.

  Voor wat betreft de bestuurlijke sancties, als bedoeld in artikel 4.2 van de Marktverordening, die worden gehanteerd, is het volgende overzicht opgesteld:

Overtreding

1e actie

1e sanctie

2e sanctie

(bij herhaling na 1e sanctie)

3e sanctie

1 Te vroeg innemen standplaats art. 3.6

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

2 Te laat standplaats verlaten art. 3.6

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

3 Niet innemen standplaats tot sluitingstijd art. 3.6

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

4 Niet uitstallen van goederen tot sluitingstijd art. 3.6

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

5 Niet voldoen aan legitimatieplicht art. 3.5

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

6 Niet aanwezig zijn van bedrijfsnaam- aanduiding art. 3.5

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

7 Laten waarnemen van standplaats zonder melding art. 3.1

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

8 Niet afmelden

wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden art. 3.3

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

9 Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

Overtreding

1e actie

1e sanctie

2e sanctie

(Bij herhaling na 1e sanctie)

3e sanctie

10 Verkoop van artikelen in strijd met de vergunning

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

11 Niet zorgdragen voor de inzameling en afvoer van het afval.

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

12 Niet zorgdragen voor het schoon opleveren van de standplaats

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

1 marktdag schorsen

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

13 Wangedrag jegens de marktmeester

Schriftelijke waarschuwing 2 mar

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

Intrekken vergunning

14 Wangedrag jegens derden

Schriftelijke waarschuwing 2 mar

2 marktdagen schorsen

4 marktdagen schorsen

Intrekken vergunning

15 Bedrog

Schriftelijke waarschuwing 4 m

4 marktdagen schorsen

Intrekken vergunning

 

16 Niet of niet tijdig voldoen van het verschuldigde marktgeld

Mondelinge waarschuwing Sch

Schriftelijke aanmaning eur

Deurwaarder komt op de markt

4 marktdagen schorsen

17 Verkopen uitdelen goederen voor kraam

Mondelinge waarschuwing Sch

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

4 marktdagen schorsen

3.Voor wat betreft de bestuurlijke sancties, als bedoeld in artikel 4.3 van de Marktverordening, die worden gehanteerd, is het volgende overzicht opgesteld:

Overtreding

1e actie

1e sanctie

2e sanctie

(bij herhaling na 1e sanctie)

3e sanctie

1 Te vroeg innemen standplaats

(art. 3.6)

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

2 Te laat standplaats verlaten (art. 3.6)

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

Overtreding

1e actie

1e sanctie

2e sanctie

(bij herhaling na 1e sanctie)

3e sanctie

3 Niet innemen standplaats tot sluitingstijd (art. 3.6)

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

4 Niet uitstallen van goederen tot sluitingstijd (art. 3.6)

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

5 Niet voldoen aan legitimatieplicht (art. 3.5)

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

6 Laten waarnemen zonder melding (art. 3.1)

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

7 Niet afmelden

wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden (art. 3.3)

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

8 Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

9 Verkoop van artikelen in strijd met de vergunning

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

Overtreding

1e actie

1e sanctie

2e sanctie

(Bij herhaling na 1e sanctie)

3e sanctie

10 Niet zorgdragen voor de inzameling en afvoer van het afval.

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

11 Niet zorgdragen voor het schoon opleveren van de standplaats

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

12 Niet aanwezig zijn van bedrijfsnaam- aanduiding (art. 3.5)

Schriftelijke waarschuwing 1 mark

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 1 marktdag

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

13 Wangedrag jegens de marktmeester

Schriftelijke waarschuwing 2 mar

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

14 Wangedrag jegens derden

Schriftelijke waarschuwing 2 mar

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

15 Bedrog

Schriftelijke waarschuwing 4 m

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

 

16 In beschonken toestand standplaats innemen

Schriftelijke waarschuwing 2 mar

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 2 marktdagen

Uitsluiten voor toewijzing standplaats voor 4 marktdagen

Intrekken vergunning

17 Verkopen uitdelen goederen voor kraam

Mondelinge waarschuwing Sch

Schriftelijke waarschuwing

1 marktdag schorsen

4 marktdagen schorsen

 • 4.

  Ten aanzien van elke overtreding (ook al worden er meerdere tegelijk geconstateerd) worden de verschillende stadia van de matrix doorlopen. Indien echter, gespreid in de tijd, drie verschillende overtredingen zijn geconstateerd en zal een vierde overtreding meteen tot de bijbehorende 1e sanctie leiden en een vijfde tot de bijbehorende 2e sanctie en een zesde en volgende tot de bijbehorende 3e sanctie.

 • 5.

  Indien een vergunninghouder voor 4 marktdagen geschorst is geweest zal bij een eerstvolgende overtreding zijn vergunning worden ingetrokken;

 • 6.

  Indien een vergunninghouder van een dagplaats voor 4 marktdagen uitgesloten is geweest wordt hij bij een eerstvolgende overtreding definitief uitgesloten.

Artikel 16

Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Marktverordening dan wel deze regeling is belast:

1.de marktmeester of diens vervanger.

Artikel 17

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2011.

Artikel 18

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: "Marktregeling weekmarkt Mierlo".

Geldrop-Mierlo,

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

De secretaris, De burgemeester, b/a