Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sluis

Tarieventabel Legesverordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel Legesverordening 2012
CiteertitelTarieventabel Legesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

22-12-2011

Zeeuws Vlaams Advertentieblad, 28 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel Legesverordening 2012
Tarieventabel Legesverordening

 

 

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012

 

 

Indeling tarieventabel

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 12

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13

Kansspelen

Hoofdstuk 14

Kinderopvang

Hoofdstuk 15

Telefommunicatie

Hoofdstuk 16

Verkeer en Vervoer

Hoofdstuk 17

Diversen

Hoofdstuk 18

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke Stand

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

1.1.1.1

in het gemeentehuis te Oostburg en in het Belfort te Sluis:

 

1.1.1.1.1

op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

307,70

1.1.1.1.2

op dinsdagmorgen om 09.00 uur en 09.30 uur in het gemeentehuis te Oostburg

gratis

1.1.1.1.3

op vrijdagmiddag in de maanden mei t/m augustus van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 tot 15.00 uur

522,65

1.1.1.1.4

op zondagmiddag, alleen mogelijk vanaf 14.00 tot 16.00 uur

768,00

1.1.1.2

op overige locaties:

 

 

1.1.1.2.1

op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

386,70

1.1.1.2.2

op vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in de maanden mei t/m augustus en op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 tot 15.00 uur

666,65

1.1.1.2.3

op zondagmiddag, alleen mogelijk vanaf 14.00 tot 16.00 uur

1.024,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

1.1.2.1

in het gemeentehuis te Oostburg en in het Belfort te Sluis:

1.1.2.1.1

op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

307,70

1.1.2.1.2

op dinsdagmorgen om 09.00 uur en 09.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Oostburg

gratis

1.1.2.1.3

op vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in de maanden mei t/m augustus en op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 tot 15.00 uur

522,65

1.1.2.1.4

op zondagmiddag, alleen mogelijk vanaf 14.00 tot 16.00 uur

768,00

1.1.2.2

overige locaties:

 

 

1.1.2.2.1

op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

386,70

1.1.2.2.2

op vrijdagmiddag in de maanden mei t/m augustus van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, alleen mogelijk vanaf 10.00 tot 15.00 uur

666,65

1.1.2.2.3

op zondagmiddag, alleen mogelijk vanaf 14.00 tot 16.00 uur

1.024,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

258,15

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

258,15

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje in een suède uitvoering

37,30

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje in een lederen uitvoering

19,95

1.1.7

Indien het huwelijk wordt voltrokken c.q. het partnerschap wordt geregistreerd door door een trouwambtenaar, niet in dienst zijnde bij de gemeente Sluis, worden de tarieven genoemd onder 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 en 1.1.4 verhoogd met een bedrag ad

200,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,45

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

48,73

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

48,73

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

48,73

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuw reisdocument

8,95

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

20,55

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

20,55

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

20,00

1.2.2.2

in alle andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

40,05

1.2.3

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

41,80

1.2.4

Het tarief als genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

1.2.5

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

19,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,70

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

33,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

3,60

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

3,60

1.4.5

In afwijking van de voorgaande leden bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2,30

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Kiezersregister

 

 

1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

1,75

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

0,23

 

met een maximum per bericht van

4,50

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina's

22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

4,50

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

53,80

1.7.1.2

een afschrift van de productenraming

53,80

1.7.1.3

een afschrift van het jaarverslag

53,80

1.7.1.4

een afschrift van de jaarrekening

53,80

1.7.2

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

0,35

1.7.2.1.2

een afschrift van de agenda van een raadsvergadering, met bijbehorende raadsvoorstellen, per pagina

0,35

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een jaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

49,30

1.7.2.2.2

op de agenda's van de raadsvergaderingen, exclusief bijbehorende raadsvoorstellen en verslagen

17,70

1.7.2.2.3

op de agenda's van de raadsvergaderingen met bijbehorende raadsvoorstellen, exclusief verslagen

98,35

1.7.2.2.4

op de agenda's van de raadsvergaderingen met bijbehorende raadsvoorstellen, inclusief verslagen

160,85

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.3.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening, per pagina

0,35

1.7.3.2

voor het tarief genoemd in onderdeel 2.3.1 geld een maximum per verordening van

30,75

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster en/of het gemeentelijke beperkingenregister voor ieder daaraan besteed kwartier

18,45

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de kadastrale massale output en/of kadastrale kaart

6,20

1.8.2.2

het gemeentelijk beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

11,30

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel voor zover niet afzonderlijk in dit hoofdstuk opgenomen

11,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

11,50

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

6,25

1.9.1.4

tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

6,25

1.9.1.5

tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met vermelding van de burgerlijke staat, de namen van eventuele vorige echtgenoten en de nationaliteit t.b.v. huwelijksaangifte

6,25

1.9.1.6

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

6,25

1.9.1.7

tot het verkrijgen van een verklaring van vermissing t.b.v. de afgifte van reisdocumenten

8,85

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot gebruik van een woning als tweede woning als bedoeld in artikel 5 van de Verordening tweede woningen Sluis

139,15

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten behoeve van:

1.9.3.1

één afleveradres

70,70

1.9.3.2

meer dan één afleveradres

212,10

1.9.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor een aansluiting op de gemeentelijke riolering

36,85

1.9.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 15 van de Bomenverordening (bestrijding besmettelijke ziekten)

73,65

1.9.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.9.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.1 van de APV (samenscholing)

73,65

1.9.9.2

tot het verkrijgen van een (omgevings)vergunning als bedoeld in artikel 2.11 van de APV (aanleggen, beschadigen en veranderen veranderen aan een weg)

36,85

1.9.9.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.12 van de APV (uitwegvergunning)

36,85

1.9.9.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.22 van de APV (objecten onder hoogspanningsleidingen)

36,85

1.9.9.5

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de APV (exploitatievergunning horecabedrijf)

36,85

1.9.9.5.1

indien voor het verkrijgen van een exploitatatievergunning als bedoeld onder 1.9.9.5 een z.g. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, wordt het onder 1.9.9.5 genoemde bedrag verhoogd met

135,40

1.9.9.5.2

indien na de z.g. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de hiervoor genoemde bedragen onder 1.9.9.5 en 1.9.9.5.1 verhoogd met

541,30

1.9.9.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.41 van de APV (betreden gesloten woning of lokaal)

73,65

1.9.9.7

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.42van de APV (aanplakvergunning)

36,85

1.9.9.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.64 van de APV (het houden van bijen)

36,85

1.9.9.9

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.72 van de APV (ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk)

73,65

1.9.9.10

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.73 van de APV (bezigen van consumentenvuurwerk)

73,65

1.9.9.11

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3.10 van de APV (sekswinkels)

147,50

1.9.9.12

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5.c van de APV ((geluid)hinder door motorvoertuigen)

36,85

1.9.9.13

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.6 van de APV t.b.v. overige geluidhinder

36,85

1.9.9.14

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.15.c van de APV (detectieverbod)

36,85

1.9.9.15

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.14 van de APV (uitrijden meststoffen)

36,85

1.9.9.16

tot het verkrijgen van een vergunning voor het aanbrengen van reclame als bedoeld in artikel 4.15 van de APV

73,65

1.9.9.17

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.2 van de APV (parkeren voertuigen van autobedrijf)

36,85

1.9.9.18

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.3 van de APV (verkoop voertuigen)

36,85

1.9.9.19

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.6 van de APV (parkeren caravan)

36,85

1.9.9.20

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.7 van de APV (reclamevoertuigen)

36,85

1.9.9.21

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.8 van de APV (parkeren grote voertuigen)

36,85

1.9.9.22

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.11 van de APV (aantasting groenvoorziening door voertuigen)

36,85

1.9.9.23

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.13 van de APV (collectevergunning)

36,85

1.9.9.24

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.24 van de APV (voorwerpen op of in het water)

36,85

1.9.9.25

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.31.a van de APV (plezier- c.q. rondvaarten, sportvisserij)

36,85

1.9.9.26

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.33 van de APV (verkeer in natuurgebieden)

36,85

1.9.9.27

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de APV (stookverbod)

36,85

1.9.9.28

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.35 van de APV (verstrooien as)

36,85

1.9.9.29

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.39 van de APV (vaartuigen in zwemgebieden)

36,85

1.9.9.30

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.44 van de APV (varen op openbaar water)

36,85

1.9.9.31

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.46 van de APV (vliegeren)

36,85

1.9.9.32

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.47 van de APV (fuiken en werphengels)

36,85

1.9.9.33

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikel 5.48 van de APV (rijden op het strand)

36,85

1.9.9.34

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.50 van de APV (gebruik gemeentelogo)

36,85

1.9.9.35

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18 van de APV (verbod plaatsen kampeermiddelen) voor een nieuw bedrijf

110,60

1.9.9.36

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18 van de APV (verbod plaatsen kampeermiddelen) voor een bestaand bedrijf

36,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,45

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,35

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

1,75

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Gemeentegarantie

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Gemeentegarantie

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gemeentegarantie, het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde (hypothecaire) geldlening

53,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Winkeltijdenwet

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling of ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

55,25

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Kansspelen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Wet op de kansspelen

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, een basisbedrag van

22,50

 

vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt en een bedrag van € 34,00

1.13.1.3

Indien het betreft het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in de onderdelen 1.13.1.1 en 1.13.1.2 voor een tijdvak korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, worden de verschuldigde leges naar evenredigheid berekend over het aantal kalendermaanden, met dien verstande dat een deel van een maand van 15 dagen of langer als een hele maand wordt meegeteld en een deel van een maand korter dan 15 dagen buiten beschouwing wordt gelaten.

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

10,85

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een exploitatie-vergunning als bedoeld in de verordening inzake speelautomatenhallen

166,70

1.13.3.1

indien voor het verkrijgen van een exploitatatievergunning als bedoeld onder 1.13.3 een z.g. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, wordt het onder 1.13.3 genoemde tarief verhoogd met

135,40

1.13.3.2

indien na de z.g. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de hiervoor genoemde bedragen onder 1.13.3 en 1.13.3.1 verhoogd met

541,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 14

Kinderopvang

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14

Kinderopvang

 

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.14.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

5,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Telecommunicatie

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Telecommunicatiewet

 

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

138,00

1.15.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,00

1.15.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,00

1.15.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

138,00

1.15.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

138,00

1.15.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Verkeer en Vervoer

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.16.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

36,85

1.16.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 61, lid b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

36,85

1.16.1.2

tot het verkrijgen van een toestemming op grond van artikel 34 B.A.B.W. (tijdelijke wegafsluiting)

36,85

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

36,85

1.16.3

Onverminderd het bepaalde onder 16.1 en 16.2 worden de daarin genoemde bedragen, indien middels advertentie publicatie heeft plaatsgevonden, verhoogd met

56,65

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve vepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

36,85

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het van gemeentewege aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het van gemeentewege aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

Titel 17

Diversen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17

Diversen

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.17.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,75

1.17.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,35

1.17.1.3

inlichtingen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per inlichting

1,75

1.17.1.4

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 18.1.1 en 18.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

 

A4 formaat

3,00

 

A3 formaat

4,50

 

A2 formaat

8,05

 

A1 formaat

15,55

 

voor elke kaart, tekening of lichtdruk groter dan A1 formaat

15,55

 

vermeerderd met € 0,27 voor elke dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk het A1 formaat te boven gaat.

1.17.1.5

kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart pf per tekening op kleuren-plot:

 

A4 formaat

11,10

 

A3 formaat

18,45

 

A2 formaat

29,50

 

A1 formaat

33,20

 

A0 formaat

36,90

1.17.1.6

kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of per tekening of polyester-plot:

 

A4 formaat

14,80

 

A3 formaat

22,05

 

A2 formaat

33,20

 

A1 formaat

48,00

 

A0 formaat

73,65

1.17.1.7

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

36,85

1.17.1.8

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,45

1.17.1.9

gegevens op diskette

36,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 18

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

36,85

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De bouwkosten worden altijd getoetst aan de richtbedragen die door het college zijn vastgelegd in het overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets, zoals dit laatstelijk is vastgesteld of gewijzigd. Bij een afwijking zijn de richtbedragen, vastgesteld door het college, leidend.

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerp waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.4

Wabo: de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

101,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

175,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

1.025,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:

2.000,00

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen:

750,00

 

vermeerderd met 2% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

2.500,00

 

vermeerderd met 1,5% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

3.750,00

 

vermeerderd met 1,375% van de bouwkosten

 

 

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

5.000,00

 

vermeerderd met 1,25% van de bouwkosten

 

 

 

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordien in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

95,80

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

2.3.1.3.1.1

indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NVN 5740, uitgave 1999, naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft:

56,20

2.3.1.3.1.2

indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NVN 5740, uitgave 1999, naar de bodemgesteldheid betreft:

112,35

2.3.1.3.1.3

indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft:

168,55

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van archeologie:

214,20

2.3.1.3.2.1

voor het (doen) beoordelen van programma's van eisen voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek, zoals een bureauonderzoek, een proefsleuvenonderzoek, een archeologische begeleiding en een vlakdekkend onderzoek: de werkelijke kosten met een maximum van:

170,70

2.3.1.3.2.2

voor het (doen) beoordelen van archeologische rapporten, zoals rapporten van bureauonderzoeken, proefsleuvenonderzoeken, archeologische begeleidingen en vlakdekkend onderzoeken: de werkelijke kosten met een maximum van:

213,30

2.3.1.3.2.3

voor het inwinnen van advies bij een archeologische deskundige, als bedoeld in een vigerend bestemmingsplan: de werkelijke kosten met een maximum van:

341,35

 

 

 

 

2.3.1.4

Extern advies

 

 

2.3.1.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

655,00

2.3.1.4.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien het advies van de Toetsingscommissie Nieuwe Economische Dragers wordt ingewonnen:

530,00

 

 

 

 

2.3.1.5

Geluidhinder

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 bedraagt, het tarief bij hogere waarden Wet geluidhinder (artikel 66, 82a, 83 van de Wet Geluidhinder):

483,30

 

 

 

 

2.3.1.6

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

163,45

2.3.2.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegvergunning waarvoor het advies van landschaps- en natuurbeschermingsdeskundigen wordt ingewonnen, wordt het in 2.3.2.1 genoemde bedrag verhoogd met

450,00

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.2.3

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.1.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

2.233,40

2.3.3.2

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

221,30

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

221,30

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

221,30

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van nationaal betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

2.233,40

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

221,30

 

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

112,35

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder 1, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

112,35

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

2.233,40

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

221,30

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wanbo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

221,30

2.3.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de acticiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

221,30

2.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de We ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

221,30

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

221,30

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.5.1

bij een gebruiksoppervlakte van 0 tot 500 m²

239,70

2.3.5.1

bij een gebruiksoppervlakte van 500 tot 5.000 m²

1.020,10

2.3.5.2

bij een gebruiksoppervlakte van 5.000 m²en meer

2.040,20

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten m.b.t. monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

112,35

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

112,35

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

112,35

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads-of dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1. van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

112,35

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport:

 

 

2.3.7.2

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.7.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.3.1.3.2 of 2.3.2.3 zelf toepassing vinden.

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag om eem omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanlegen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.4.2 van de APV, een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

36,85

 

 

 

 

 

Uitweg/inrit

 

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

36,85

 

 

 

 

 

Kappen

 

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 2 van de Bomenverordening gemeente Sluis, een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

112,35

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

36,85

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

36,85

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslage, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

36,85

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

36,85

2.3.12.2

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

36,85

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

36,85

 

 

 

 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.15

Advies

 

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aan vraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

 

 

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdeel 2.3.15. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten

 

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten

 

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten

 

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6 en 2.1.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen één maand na het in behandeling nemen ervan

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

2.5.1.2

indien de aan vraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan doch voor het verlenen van de vergunning

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 weigert, bestaat op aanvraag aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 109,25 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergnning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 4.2 van toepassing is

36,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

36,85

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening

18,65

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

884,40

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

221,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

36,85

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

36,85

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Drank- en Horecawet

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

3.1.1.1

verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

110,60

3.1.1.2

het wijzigen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet

55,25

3.1.1.3

indien voor een vergunning als bedoeld onder 3.1.1.1 en 3.1.1.2 een z.g. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, worden de onder 3.1.1.1 en 3.1.1.2 genoemde bedragen verhoogd met

135,40

3.1.1.4

indien na de z.g. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de hiervoor genoemde bedragen onder 3.1.1.1, 3.1.1.2 en 3.1.1.3 verhoogd met

541,30

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet

18,45

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

55,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.2.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV (voor overige evenementen inclusief circussen, stuntshows, toeristenmarkten, rommelmarkten ed.)

73,65

3.2.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de APV (voor de navolgende evenementen: - Visserijfeesten Breskens - Jaarmarkt Groede - Folkloristische dag IJzendijke - Fokveedag Oostburg - Avondmarkten Sluis

165,65

3.2.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.22 van de APV (snuffelmarkt)

73,65

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de APV (seksinrichting)

147,50

3.3.2

indien voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld onder 3.3.1 een z.g. BIBOB-intake en screening plaatsvindt, wordt het onder 3.3.1 genoemde tarief verhoogd met

135,40

3.3.3

indien na de z.g. BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau BIBOB wordt ingewonnen, worden de hiervoor genoemde bedragen onder 3.3.1, en 3.3.2 verhoogd met

541,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10 van de APV (vergunning voor voorwerpen, uitstallingenvergunning op wegen enz.)

36,85

3.4.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.14 en 5.17 van de APV (incidentele ventvergunning en incidentele standplaatsvergunning)

36,85

3.4.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 5.14 en 5.17 van de APV (standplaats- c.q. ventvergunning voor één jaar)

73,65

3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

36,85