Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel prioritering handhaving ongewenste reclame-uitingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel prioritering handhaving ongewenste reclame-uitingen
CiteertitelBeleidsregel prioritering handhaving ongewenste reclame-uitingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Art. 4:12 Algemene Plaatselijke Verordening
 2. Art. 4.81 Algemene wet bestuursrecht
 3. Art. 160 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-200917-08-2011Nieuwe regeling

14-07-2009

Hofnieuws, 19-08-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel prioritering handhaving ongewenste reclame-uitingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, heeft gelet op artikel 4:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 Gemeentewet besloten vast te stellen

 

“Beleidsregel prioritering handhaving ongewenste reclame-uitingen”

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt hierbij de prioritering vast wanneer er handhavend wordt opgetreden tegen illegale en ongewenste reclame-uitingen.

Er wordt actief handhavend op tegen reclame-uitingen die:

 • 1.

  Hoog op de prioriteitslijst staan en

 • 2.

  in strijd zijn met het reclamebeleid zoals vastgesteld door de raad.

 

Binnen het bovenstaande kader geldt de volgende prioriteit:

 • 1.

  Buitengebied – zichtbaar vanaf de hoofdwegen (met rood aangegeven op bijgaande kaart)

 • 2.

  Buitengebied – zichtbaar vanaf de secundaire wegen (met blauw aangegeven op bijgaande kaart)

 • 3.

  Invalswegen (met groen aangegeven op bijgaande kaart)

 • 4.

  Historische centra, zoals aangegeven in het welstandsbeleid (met geel aangegeven op bijgaande kaart)

 • 5.

  Winkelcentra (met rose aangegeven op bijgaande kaart)

 • 6.

  Woonwijken (met grijs aangegeven op bijgaande kaart)

 • 7.

  Bedrijventerreinen (met oranje aangegeven op bijgaande kaart)

 • 8.

  Overig (alle overige gebieden op de kaart die niet zijn ingekleurd)

 

Bij een verzoek om handhaving door een belanghebbende wordt verwezen naar bovenstaande prioritering.

 

Procedure

Voor een zorgvuldige en planmatige aanpak van de hinderlijke reclame-uitingen worden per reclame-uiting de volgende acties uitgevoerd.

 

A. Handhavingonderzoek

Er zal per perceel geïnventariseerd worden welke reclame-uitingen aanwezig zijn en wie de eigenaar van het perceel en/of de reclame-uiting is.

 

B. Informeleprocedure

 • -

  Indien naar aanleiding van het bovenstaande blijkt dat er tot handhaving moeten worden overgegaan, wordt de eigenaar van het perceel c.q. de reclame-uitingen door de handhaver hier informeel van op de hoogte stelt. Daarbij wordt aangegeven dat de eigenaar de gelegenheid krijgt de reclame-uitingen binnen 2 weken weg te halen.

 

C. Formele procedure

 • -

  Als na 2 weken blijkt dat de reclame-uitingen niet zijn verwijderd of dat de reclame-uitingen zijn verplaatst naar een andere locatie, wordt het formele traject gestart. Dit behelst het voornemen van burgemeester en wethouders om een dwangsombesluit te nemen.

 • -

  Als de eigenaar binnen 2 weken de reclame-uitingen niet heeft verwijderd, wordt overgegaan tot het daadwerkelijk opleggen van een dwangsombesluit.

 

De hoogte van de dwangsom is als volgt:

 

Aantal reclame-uitingen

Hoogte dwangsom

1-2

€ 2.000,00 ineens

3-4

€ 4.000,00 ineens

5 of meer

€ 6.000,00 ineens

2e dwangsombesluit

Verhoging van 2x de eerste opgelegde dwangsom

3e dwangsombesluit

Verhoging van 5 x de eerste opgelegde dwangsom

 

 

Deze beleidsregel is bekend gemaakt in het Hofweekblad van 19 augustus 2009 en treedt in werking op 20 augustus 2009. Het kan worden aangehaald als “Beleidsregel prioritering handhaving ongewenste reclame-uitingen”.

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 juli 2009

 

 

de secretaris, de burgemeester,

 

drs. G. Twickler, H. Kok,