Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleid verbranden gerooid en snoeihout

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid verbranden gerooid en snoeihout
CiteertitelBeleid verbranden gerooid en snoeihout
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet milieubeheer
 2. Algemene Plaatselijke Verordening
 3. Wet algemene beperkingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-200904-05-2010Nieuwe regeling

17-03-2009

Hofnieuws, 25-03-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid verbranden gerooid en snoeihout

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • -

  College: burgemeester en wethouders

 • -

  Gerooid en snoeihout: alle takken en bladeren die van bomen en struiken worden gehaald in het kader van duurzaam onderhoud en gerooide bomen, inclusief de stammen, stobben, stronken, takken en bladeren

 • -

  Vreugdevuren: paasvuren, vuren tijdens houtdorp

 • -

  Ontheffing: een ontheffing op grond de Wet milieubeheer samen met een ontheffing op grond van de Apv.

Artikel 2. Gerooid en snoeihout

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen voor het verbranden van gerooid en snoeihout met uitzondering van stamhout met een doorsnede van meer dan 25 cm;

 • 2.

  Een ontheffing wordt alleen verleend voor een brandstapel van minimaal 2 m3 en maximaal 30 m3.

 • 3.

  Per stookseizoen, lopend van 1 november tot 1 juni, mag er maximaal 30 m3 gerooid en snoeihout worden verbrand.

 • 4.

  Aan een ontheffing voor het verbranden van gerooid en snoeihout zijn voorschriften verbonden.

Artikel 3. Vreugdevuren

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen voor het verbranden van gerooid en snoeihout en onbehandeld hout.

 • 2.

  Een ontheffing wordt alleen verleend als de vuren een traditionele achtergrond hebben.

 • 3.

  Aan een ontheffing voor het houden van vreugdevuren zijn voorschriften verbonden.

Artikel 4. Boomziekten

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen voor het verbranden van ziek hout;

 • 2.

  Een ontheffing wordt alleen verleend indien er sprake is van een besmettelijke boomziekte;

 • 3.

  Aan een ontheffing voor het verbranden van ziek hout zijn voorschriften verbonden.

Artikel 5. Andere gevallen

Het college verleent geen ontheffing in andere gevallen dan bedoeld in artikel 2, artikel 3 en artikel 4 van deze beleidsregel.

Artikel 6. Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een aanvraag voor een ontheffing voor het verbranden van gerooid en snoeihout dat ontstaat bij het onderhoud van het landschap en het verbranden van een vreugdevuur dient uiterlijk 10 weken voor de beoogde stookdatum schriftelijk bij het college te worden ingediend;

 • 2.

  Een aanvraag voor een ontheffing voor het verbranden van ziek hout moet minimaal 4 uur voor het aansteken van het vuur telefonisch bij de gemeente gemeld worden. Bij twijfel dient de betrokkene een verklaring van de Plantenziektekundige Dienst (Wageningen) in te dienen, waarmee wordt aangetoond dat het om een besmettelijke boomziekte gaat. Omdat snelheid gewenst is bij het verbranden van ziek hout zal de schriftelijke ontheffing achteraf worden verzonden;

 • 3.

  Een ontheffing wordt, met uitzondering bij ziek hout, altijd schriftelijk verleend;

Artikel 7. Geldigheid

 • 1.

  Een ontheffing is twee jaar geldig;

 • 2.

  Een ontheffing is geldig voor één perceel of aaneengesloten percelen;

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 mei 2009.