Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Amersfoort 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen Amersfoort 2011
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen Amersfoort 2011​
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingetrokken wordt de Verordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding reg. nr. 109921, vastgesteld in de gemeenteraad van 29 juni 1999.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2011Nieuwe regeling

06-12-2011

Stadsberichten

3904427

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Amersfoort 2011

Verordening

De raad van de gemeente Amersfoort;

heeft het voorstel van burgemeester en wethouders gelezen van 15 november 2011, sector CST/SCM (nr. 3904427);

vindt het nodig dat er regels komen voor toekenning van gemeentelijke onderscheidingen;

heeft artikel 149 van de Gemeentewet gelezen;

besluit vast te stellen:

Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen

Ingesteld worden:

de Jacob van Campenpenning van de gemeente Amersfoort;

de Sint-Jorispenning van de gemeente Amersfoort;

de Lenaert Nicasiusspeld van de gemeente Amersfoort;

de Stadsoorkonde van de gemeente Amersfoort.

Burgemeesters en wethouders besluiten tot toekenning van de Jacob van Campenpenning, de Sint- Jorispenning, de Lenaert Nicasiusspeld en Stadsoorkonde.

Het besluit over het toekennen van de Jacob van Campenpenning wordt aan de raad medegedeeld.

Ten bewijze van de verleende onderscheiding wordt aan de begiftigde een steker en een op naam gestelde oorkonde uitgereikt.

Van het toekennen van de Jacob van Campenpenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, waarvan vorm en indeling door hen worden vastgesteld.

Burgemeesters en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze, waarop de onderscheiding aan de begiftigde wordt uitgereikt.

De Jacob van Campenpenning

Artikel 3

De Jacob van Campenpenning kan in ieder geval worden toegekend als bijzondere blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen, die zich jegens de gemeente Amersfoort in zeer hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt, dan wel een zeer unieke prestatie hebben verricht.

Artikel 4

1. De Jacob van Campenpenning wordt geslagen in brons en heeft een ronde vorm en een middellijn van maximaal 8 cm.

2. De penning vertoont aan de voorzijde een afbeelding van Jacob van Campen.

3. Aan de achterzijde staat het wapen van de gemeente.

De Sint-Jorispenning

Artikel 5

De Sint-Jorispenning kan in ieder geval worden toegekend:

a als blijk van waardering aan personen die een grote bijdrage hebben geleverd aan de stad; deze bijdrage kan geleverd zijn op alle denkbare gebieden: sport, kunst, cultuur, bouwkundig, economisch en politiek;

b als blijk van waardering aan personen die over een geruime periode op diverse terreinen actief zijn, van wie de inspanningen herkenbaar zijn in de plaatselijke gemeenschap en van wie de verdiensten zich regionaal, landelijk danwel internationaal uitstrekken.

Artikel 6

De Sint-Jorispenning wordt geslagen in brons en heeft een ronde vorm en een middellijn van maximaal 6 cm.

De penning vertoont aan de voorzijde een afbeelding van Sint-Joris.

Aan de achterzijde wordt een toepasselijk opschrift vermeld, waarvan de tekst wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

De Lenaert Nicasiusspeld

Artikel 7

De Lenaert Nicasiusspeld kan in ieder geval worden toegekend:

a als blijk van waardering aan personen die zich lange tijd op bijzondere wijze maatschappelijk of op sociaal gebied verdienstelijk maken voor de stad of personen;

b als blijk van waardering aan personen van wie de verdiensten zich voornamelijk lokaal uitstrekken.

Artikel 8

1. De Lenaert Nicasiusspeld is een steekspeld met daarop een afbeelding van Nicasius.

De Stadsoorkonde

Artikel 9

De Stadsoorkonde kan in ieder geval worden toegekend:

a als blijk van waardering aan verenigingen, instellingen, bedrijven of personen die zich langdurig danwel op bijzondere wijze hebben ingezet voor de stad Amersfoort;

b als blijk van waardering aan de verenigingen, instellingen, bedrijven of personen die zich op hun terreinen door werkzaamheden hebben onderscheiden;

c indien er sprake is van een bijzondere gelegenheid danwel jubileum.

Artikel 10

De Stadsoorkonde is ingelijst en voorzien van een toepasselijk opschrift, waarvan de tekst wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 12

De Verordening tot regeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding, vastgesteld

in de vergadering van 29 juni 1999 met reg.nr. 109921, wordt ingetrokken.

Artikel 13

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2011.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 december 2011.

de griffier,

de voorzitter,

Publicatie: 21 december 2011