Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 2:40

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2017nieuwe regeling

08-11-2011

Elektronisch gemeenteblad, 21-12-2011

2011-13981

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht

Nr. 2011-13981. De burgemeester van Meppel; gelet op artikel 2:40 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Meppel, vastgesteld op 15 december 2011 door de gemeenteraad;

gelet op het advies d.d. 3 november 2009, nr. 2009-16099; gelezen het voorstel van Group 4 Securicor van 11 oktober 2010 inzake camerasurveillance;

gelezen het verzoek van ICC-Parkmanagement Meppel van 15 december 2010 voor het plaatsen van vaste camera op de industrieterreinen Blankenstein, Noord I en II te Meppel;

overwegende: dat in verband met de handhaving van de openbare orde en veiligheid, op grond van artikel 2:40 van de APV, industrieterreinen in de gemeente Meppel aangewezen kunnen worden voor plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde tijdsduur;

 

besluit vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht

Artikel 1  

Uitvoering te geven aan artikel 2:40 van de APV door de industrieterreinen Blankenstein, Noord I en II te Meppel aan te wijzen voor plaatsing van vaste camera’s voor de duur van 5 jaar.

Artikel 2  

In te trekken het besluit van 14 januari 2011, nr. 2011-548.

Meppel, 8 november 2011

de burgemeester voornoemd,