Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Strijen

TARIEVENTABEL 2012 behorende bij de ‘verordening begraafrechten 2007'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTARIEVENTABEL 2012 behorende bij de ‘verordening begraafrechten 2007'
CiteertitelTARIEVENTABEL 2012 behorende bij de ‘verordening begraafrechten 2007’
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening begraafrechten 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

20-12-2011

Het Kompas, 23-11-2011

2011/3870

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVENTABEL 2012 behorende bij de ‘verordening begraafrechten 2007’

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

 

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf

wordt geheven:

 

 

1.1.1

voor een enkel graf, voor de tijd van 30 jaar

Verlenging van dit recht met 10 jaar

470,25

156,75

1.1.2

voor een dubbel graf, naast of boven elkaar, voor de tijd van 30 jaar

Verlenging van dit recht met 10 jaar

940,50

313,50

1.1.3

voor een urnengraf voor de periode van 30 jaar, bestemd voor ten hoogste twee asbussen of urnen

Verlenging van dit recht met 10 jaar

235,00

78,00

1.1.4

1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

voor een nis in de urnenmuur, bestemd voor ten hoogste twee asbussen of urnen:

voor een periode van 10 jaar

voor een periode van 20 jaar

voor een periode van 30 jaar

Verlenging van dit recht met 10 jaar

78,00

156,00

235,00

78,00

1.2

Voor het verlenen van een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken wordt geheven:

 

 

1.2.1

op een eigen graf, voor de duur van het uitsluitend recht

Verlenging van dit recht met 10 jaar

68,25

22,75

1.2.2

op een algemeen graf, tot maximaal 20 jaar na de dag van begraven

45,50

Hoofdstuk 2

Begraven

 

 

2.1

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder wordt geheven

580,00

2.2

Voor het begraven van een overledene van 1 tot 12 jaar wordt geheven

290,00

2.3

Voor het begraven van een overledene tot 1 jaar wordt geheven

145,00

2.4

Bij begraving buiten de uren, genoemd in artikel 10, lid 1 van de beheersverordening begraafplaatsen worden de tarieven, genoemd onder 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 30%.

 

 

Hoofdstuk 3

Bijzetten van asbussen en urnen, verstrooien van as

 

 

3.1

Voor het plaatsen of bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

 

3.1.1

in een urnengraf, eigen graf of nis in de urnenmuur

104,50

3.2

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven

52,25

Hoofdstuk 4

Onderhoudskosten

 

 

4.1

Vergoeding voor onderhoudskosten, waaronder niet begrepen het onderhoud van een gedenkteken, van:

 

 

4.1.1

een algemeen graf, voor een periode van 20 jaar

480,00

4.1.2

een enkel eigen graf, voor een periode van 30 jaar

720,00

4.1.3

een dubbel eigen graf, voor een periode van 30 jaar

1.440,00

4.1.4

een algemeen kindergraf, voor een periode van 20 jaar

288,00

4.1.5

een eigen kindergraf, voor een periode van 30 jaar

432,00

4.1.6

een urnengraf, voor een periode van 30 jaar

360,00

4.1.7

een nis in de urnenmuur, per periode van 10 jaar

120,00

4.2

Vergoeding voor onderhoudskosten van een gedenkteken:

 

 

4.2.1

op een graf, per jaar

16,50

4.2.2

op een kindergraf, per jaar

9,90

4.2.3

op een urnengraf of -nis, per jaar

8,25

 

De bovenstaande onderhoudskosten voor een gedenkteken worden in één keer afgekocht voor de periode waarvoor de vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken wordt verleend.

 

 

Hoofdstuk 5

Opgraven, ruimen, herbegraven

 

 

5.1

Voor opgraving van een stoffelijk overschot, waarna herbegraving plaatsvindt in een eigen graf wordt geheven

580,00

5.2

Wanneer de dienst, genoemd onder 5.1 moet worden uitgevoerd door een derde, worden de door deze derde aan de gemeente berekende kosten voor 100% in rekening gebracht bij degenen die het verzoek hebben gedaan om tot de herbegrafenis over te gaan.

 

 

Hoofdstuk 6

Overige heffingen

 

 

6.1

Voor het luiden van de klok wordt geheven

26,10

6.2

Voor het verwijderen en herplaatsen van een grafmonument ingeval van een bijzetting in een eigen graf wordt geheven

26,10

6.3

Voor een afdekplaatje voor een nis in de urnenmuur wordt in rekening gebracht

80,00

Behoort bij raadsbesluit van 20 december 2011.

De griffier,