Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aanstelling onbezoldigd ambtenaar en aanwijzing belastingdeurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstelling onbezoldigd ambtenaar en aanwijzing belastingdeurwaarder
CiteertitelAanstelling onbezoldigd ambtenaar en aanwijzing belastingdeurwaarder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageexb-2017-55577

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De genoemde lijst is opgenomen in het Gemeenteblad 2011, nr. 49.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 231 lid 2 sub E
  2. CAR-UWO, art. 1:2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2011Nieuwe regeling

01-12-2011

Gemeenteblad, 2011, nr. 49

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstelling onbezoldigd ambtenaar en aanwijzing belastingdeurwaarder

Burgemeester en Wethouders van gemeente Steenwijkerland;

 

gelet op artikel 231 lid 2 sub E, van de gemeentewet en artikel 1:2 van de CAR - UWO

 

besluiten:

  • I.

    Alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzigingsbesluiten als belastingsdeurwaarder in te trekken per 01-10-2011

     

  • II.

    Met ingang van 01-10-2011 aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder de medewerkers van MANDAAT BV (handelend onder de naam Cannock Chase) genoemd op bijgaande lijst.

[Klik hier om het document te downloaden]

d.d. 01-12-2011, te Steenwijk

 

Verzonden op: 01-12-2011

 

Burgemeester en Wethouders van Steenwijkerland,

 

De Secretaris, Drs. A.J. Peterson

 

De Burgemeester, M.A.J. van der Tas