Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet veiligheidsregio's

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Wet veiligheidsregio's
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Wet veiligheidsregio's
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11
 2. Wet veiligheidregio's, art. 61, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

13-12-2011

Gemeenteblad, 2011, 107

Collegebesluit, 2011, 1117860

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet veiligheidsregio's

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond en de burgemeester van Helmond;

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 61 derde lid van de Wet Veiligheidsregio’s en het bij of krachtens die wet bepaalde;

Overwegende, dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde;

Besluiten:

Ieder voor zover het betreft zijn eigen bevoegdheden, met ingang van 1 januari 2012 aan te wijzen als toezichthouder:

 • 1.

  ambtenaren van de afdeling Bouwen en Wonen (BW);

 • 2.

  ambtenaren van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost afdelingen Preventie Brandweer en Toezicht en Handhaving Brandweer (VRBZO);

 • 3.

  de coördinator HIT van de Stafafdeling Beleidsondersteuning, Beleidscoördinatie, onderzoek en Statistiek (BBOS);

Besloten in de vergadering van 13 december 2011.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

16 december 2011

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA