Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDER(S) HUISVESTINGSWET

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDER(S) HUISVESTINGSWET
CiteertitelBESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDER(S) HUISVESTINGSWET
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11
 2. Huisvestingswet, art. 75
 3. Regionale noodhuisvestingsverordening, art. 9.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

13-12-2011

Gemeenteblad, 2011, 108

Collegebesluit, 2011, 1117859

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT AANWIJZING TOEZICHTHOUDER(S) HUISVESTINGSWET

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond en de burgemeester van Helmond;

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 75 van de huisvestingswet en artikel 9.2. van de regionale nood-huisvestingsverordening en het bij of krachtens die wet bepaalde;

Overwegende, dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde;

Besluiten:

Ieder voor zover het betreft zijn eigen bevoegdheden, met ingang van 1 januari 2012 aan te wijzen als toezichthouder:

 • 1.

  ambtenaren van de afdeling Bouwen en Wonen (BW);

 • 2.

  ambtenaren van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost afdelingen Preventie Brandweer en Toezicht en

  Handhaving Brandweer (VRBZO);

 • 3.

  de coördinator HIT van de Stafafdeling Beleidsondersteuning, Beleidscoördinatie, onderzoek en

  Statistiek (BBOS);

 

Besloten in de vergadering van 13 december 2011.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

16 december 2011

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA