Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Minimabeleid van de gemeente Drechterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMinimabeleid van de gemeente Drechterland
CiteertitelMinimabeleid van de gemeente Drechterland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageMinimabeleid van de gemeente Drechterland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

maatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Werk en Bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

28-09-2009

de Middenstander, 7-10-2009

2009-35

Tekst van de regeling

Intitulé

Minimabeleid van de gemeente Drechterland

De raad van de gemeente Drechterland

2009-35

 

Overwegende dat als gevolg van een onderzoek van de Rekenkamercommissie het gewenst is het huidige minimabeleid te actualiseren;

 

Gelet op het bepaalde in de Wet Werk en Bijstand;

 

Gehoord het advies van de WMO adviesraad, d.d. 19 augustus 2009;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 2009;

 

besluit:

  • 1.

    met ingang van 1 januari 2010, in te trekken de nota Bijzondere Bijstandsbeleid 2007;

     

  • 2.

    per die datum vast te stellen de nota Minimabeleid van de gemeente Drechterland

 

Tekst van het Minimabeleid

Minimabeleid van de gemeente Drechterland

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Drechterland van 28 september 2009.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter