Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Nadere regels subsidiëring peuterspeelzalen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring peuterspeelzalen 2012
CiteertitelNadere regels subsidiëring peuterspeelzalen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bijzondere subsidieverordening peuterspeelzalen Purmerend 2012, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2017Nieuwe regeling

22-11-2011

Gemeenteblad 2011, 61

638307

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring peuterspeelzalen 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend;

 

Gelet op artikel 6 van de Bijzondere subsidieverordening peuterspeelzalen Purmerend 2012;

  

BESLUITEN:

vast te stellen de Nadere regels subsidiëring peuterspeelzalen 2012

Artikel 1 Subsidiebedragen per kindplaats

De subsidie per reguliere kindplaats bedraagt in 2012:

Twee ochtenden per week

€ 708.-

Een ochtend en een middag per week

€ 649.-

Twee middagen per week

€ 590.-

De subsidie per kindplaats voorschoolse educatie bedraagt in 2012:

Vier ochtenden per week

€ 2.020,80

Twee ochtenden en twee middagen per week

€ 1.852,40

Drie ochtenden en een middag per week

€ 1.936,60

Drie middagen en een ochtend per week

€ 1.768,20

Vier middagen per week

€ 1.684.-

Artikel 2 Subsidie compensatie ouderbijdrage

De hoogte van de kostendekkende ouderbijdrage bedraagt € 2,47 per uur.

Artikel 3 Hoogte ouderbijdrage

De hoogte van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage is, met uitzondering van ouders die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, in 2012,

Gezamenlijk

toetsingsinkomen gezin 2011

Ouderbijdrage per uur

Lager dan

€ 18.099

€ 0,51

€ 18.100

€ 27.828

€ 0,71

€ 27.829

€ 38.194

€ 1,01

€ 38.195

€ 51.507

€ 1,35

€ 51.508

€ 73.184

€ 2,20

€ 73.185

€ 100.279

€ 3,29

€ 100.280

en hoger

€ 4,24

Artikel 4

Ouders die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand betalen geen ouderbijdrage. De peuterspeelzaal declareert via bureau M€€rdoen de volgende bedragen:

Bedragen zijn per maand.

Peuterspeelzaal declareert ouderbijdrage bij een inkomen van 110% of minder van het minimum

Voor 2 ochtenden per week.

€ 53,89**

Voor 1 ochtend en een middag per week.

€ 49,40 **

Voor 2 middagen per week.

€ 44,91

* percentage gebaseerd op inkomensgrens van Werk en Welzijn

** Bedragen geïndexeerd met 2% aan de hand van CBS indexeringscijfers

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan de nadere regels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang dat deze nadere regels beogen te beschermen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidiëring peuterspeelzalen 2012.

Purmerend, 22 november 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, M.J.H. Smulders

de burgemeester, D. Bijl

Inhoudsopgave

Artikel 1 Subsidiebedragen per kindplaats

Artikel 2 Subsidie compensatie ouderbijdrage

Artikel 3 Hoogte ouderbijdrage

Artikel 4

Artikel 5 Hardheidsclausule

Artikel 6 Inwerkingtreding

Artikel 7 Citeertitel