Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Aanwijzen plaatsen ingevolge artikel 2.4.12. APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen plaatsen ingevolge artikel 2.4.12. APV
CiteertitelAanwijzen plaatsen ingevolge artikel 2.4.12. APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven, art. 2.4.12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2004Nieuw besluit

19-10-2004

Gemeenteblad 2004, nr. 47

ED04036924

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen plaatsen ingevolge artikel 2.4.12. APV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat zij op 19 oktober 2004 heeft besloten op grond van artikel 2.4.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) plaatsen aan te wijzen waar het verboden is zich met een fiets of bromfiets te bevinden. Het betreft hier plaatsen waar markten, kermissen, evenementen, uitvoeringen, bijeenkomsten of plechtigheden worden gehouden welke publiek trekken.

 

 

Als plaatsen ingevolge artikel 2.4.12 van de Algemene plaatselijke verordening zijn aangewezen:

1 de navolgende marktterreinen, gedurende de uren dat er een markt wordt gehouden:

 • -

  Wijnpeerstraat;

 • -

  Markt Centrum/J. van Lieshoutstraat;

 • -

  Winkelcentrum Woensel;

 • -

  Kastelenplein;

 • -

  Generaal Bothastraat;

 • -

  St. Trudoplein;

 • -

  St. Gerardusplein;

 • -

  Woenselse Markt.

2 de navolgende kermisterreinen gedurende de uren dat er een kermis wordt gehouden:

 • -

  Kermis Park Hilaria;

 • -

  St. Trudoplein;

 • -

  Franz Leharplein;

 • -

  St. Gerardusplein;

 • -

  Generaal Bothastraat;

3 reguliere terreinen, waar gedurende bepaalde uren een evenement, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden:

 • -

  Stationsplein gedeelte tussen spoor en VVV;

 • -

  Wilhelminaplein;

 • -

  terrein Karpendonkse plas;

 • -

  Lichtplein;

 • -

  Stadhuisplein;

 • -

  18 Septemberplein tussen Piazza/Bijenkorf en Hermanus Boexstraat en Emmasingel;

 • -

  parkeerterreinen Winkelcentrum Woensel;

 • -

  Markt Centrum;

 • -

  Catharinaplein.

   

  Hiermee vervallen alle eerder terzake genomen besluiten, almede het gemeenteblad nr. 109 van 1983.

   

  Eindhoven, 19 oktober 2004.

  Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

   

  • A.

   Sakkers, burgemeester.

    

  • C.

   Langerwerf, secretaris.

    

  Uitgegeven, 19 oktober 2004.

  Mij bekend,

  de gemeentesecretaris van Eindhoven,

  ir. C.A.J.M. Langerwerf.

   

ED04036924