Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012
CiteertitelNota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

maatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet publieke gezondheid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2009nieuwe regeling

29-06-2009

de Middenstander, 15-07-2009

2009-14

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012

De raad van de gemeente Drechterland

Nr: 2009-14

 

Overwegende dat, het gewenst is dat er uitvoering wordt gegeven aan de doelstellingen uit de nota lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Drechterland

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2009.

 

besluit:

 

De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid ''Kiezen voor een gezond leven in Drechterland 2009-2012'' vast te stellen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 29 juni 2009

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter