Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Beleidsregel inzake het plaatsen van afvalcontainers op de openbare weg in de binnenstad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel inzake het plaatsen van afvalcontainers op de openbare weg in de binnenstad
CiteertitelBeleidsregels inzake het plaatsen van afvalcontainers op de openbare weg in de binnenstad (art. 2.:10 A.P.V.)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2011Onbekend

18-01-2011

Gemeenteblad, 10-02-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel inzake het plaatsen van afvalcontainers op de openbare weg in de binnenstad

 

 

 

Besloten is met ingang van 1 april 2011 de volgende beleidsregel voor het accepteren van meldingen inzake het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg in strijd met de publieke functie ervan te hanteren:

 

Meldingen inzake artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het permanent plaatsen en of hebben van bovengrondse containers of andere bovengrondse inzamelmiddelen of voorzieningen ten behoeve van de opslag van bedrijfsafval op de openbare weg in de binnenstad, worden niet geaccepteerd.

 

Bij een melding van een voornemen van gebruik van de openbare weg in de binnenstad voor het plaatsen en of hebben van bovengrondse afvalcontainers of andere bovengrondse inzamelmiddelen wordt besloten om het gebruik te verbieden.