Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Olst-Wijhe

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Olst-Wijhe
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012
CiteertitelTarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2012Titel 2

19-03-2012

Huis-aan-Huis, 28-02-2012

Raadsstuk 2012/14
02-02-201201-04-2012Titel 2

23-01-2012

Huis-aan-Huis, 01-02-2012

Raadsstuk 2012/02
17-11-201102-02-2012Nieuwe regeling

07-11-2011

Huis-aan-Huis, 16-11-2011

Raadsstuk 2011/49

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges

Inhoudsopgave

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet Niet van toepassing in Olst-Wijhe

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Standplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8a Procedure hogere grenswaarde

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte Niet van toepassing in Olst-Wijhe

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening Niet van toepassing in Olst-Wijhe

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur

€ 300,00;

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur

€ 450,00;

1.1.1.3

op zaterdagen en niet-werkdagen

€ 450,00;

1.1.1.4

op woensdag en vrijdag tussen 08.00 uur en 09.00 uur

nihil

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur

€ 300,00;

1.1.2.2

maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur

€ 450,00;

1.1.2.3

op zaterdagen en niet-werkdagen

€ 450,00;

1.1.2.4

op woensdag en vrijdag tussen 08.00 uur en 09.00 uur

nihil

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis in gevolge artikel 64, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op:

 

1.1.3.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur

€ 300,00;

1.1.3.2

maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur

€ 450,00;

1.1.3.3

op zaterdagen en niet-werkdagen

€ 450,00;

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op:

 

1.1.4.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur

€ 300,00;

1.1.4.2

maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur

€ 450,00;

1.1.4.3

op zaterdagen en niet-werkdagen

€ 450,00;

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje zonder omslag

€ 5,65;

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 11,25;

1.1.5.3

een trouwboekje in een leren uitvoering

€ 27,30;

1.1.6

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

€ 14,60;

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 48,70;

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 48,70;

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 48,70;

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,35;

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,85;

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse indentiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

 

1.2.2.1

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

veertien jaar nog niet heeft bereikt

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

€ 30,00;

€ 40,05:

1.2.3

De tarieven genoemd in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden indien de aanvrager bij aanvraag het reeds eerder verstrekte reisdocument, anders dan door overmacht, niet kan overleggen vermeerderd met een bedrag van

€ 22,40;

1.2.4

1.2.5

De tarieven genoemd in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

€ 45,90;

1.2.6

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 21,80;

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 37,40;

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 33,50;

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een formulier voor een eigen verklaring, betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen

€ 26,30;

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt indien de aanvrager bij aanvraag het reeds eerder verstrekte rijbewijs, anders dan door overmacht, niet kan overleggen vermeerderd met een bedrag van

€ 22,40;

1.3.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een card dispenser

€ 0,60;

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van een uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 10,00;

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 2,85;

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.3.1

voor 100 verstrekkingen

€ 225,60;

1.4.2.3.2

voor 500 verstrekkingen

€ 846,00;

1.4.2.3.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.128,10;

1.4.2.3.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 5.640,75;

1.4.2.3.5

1.4.2.4

voor 10.000 verstrekkingen

tot het afsluiten van een abonnement op het maandelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente.

€ 11.281,50;

€ 135,35;

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 5,65;

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 451,20;

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.692,10;

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.256,30;

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 11.281,45;

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 22.563,00;

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (no hit)

€ 2,27;

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,60;

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek vervaardigen van een selectie (steekproef) uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, per selectie

€ 437,05;

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van berichten op een alternatief medium

€ 24,05;

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 2,85;

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23;

 

met een maximum per bericht van

€ 4,50;

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s per pagina

€ 0,23;

1.6.1.1.3

1.6.1.2.

met een maximum van:

bij verstrekking anders dan op papier

€ 22,50;

€ 4,50;

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50;

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50;

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 20,00;

1.7.1.2

een afschrift van de productenraming

€ 30,00;

1.7.1.3

een afschrift van de jaarstukken

€ 20,00;

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,35;

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina A4

€ 0,35;

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de raadsstukken

€ 127,50;

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 0,35;

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,35;

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,35;

1.7.4

Ten aanzien van het bepaalde in de artikelen 1.7.2.2.1 geldt dat: Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt de leges verschuldigd zijn over het aantal volle kalendermaanden dat er na de aanvang van de belastingplicht nog overblijven.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt er recht is op ontheffing over het aantal volle kalendermaanden dat er na de beeindiging van de belastingplicht nog overblijven.

 

1.7.5

een afschrift van een gemeentelijke verordening, per pagina

€ 0,35;

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde a. zwart/wit

b.kleur

€ 0,35;

€ 0,60;

1.8.1.1.2

in formaat A3 a. zwart/wit

b.kleur

€ 0,60;

€ 1,05;

1.8.1.2

tot het verstrekken van een kaart, lichtdruk of kopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per m2 of deel van een m2 meer

€ 13,25;

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 5,15;

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 2,70;

1.8.2.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van schriftelijke perceelsgebonden informatie, omtrent bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, aanschrijvingen, bodemonderzoeken en onder- en bovengrondse tanks.

€ 41,85;

1.8.2.4

het gemeentelijke beperkingen beperkingenregister of het de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 14,60;

1.8.3.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed aangebroken kwartier

€ 14,60;

1.8.3.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstekken van inlichtingen omtrent het gemeentelijke relatiebestand adres- kadastraal perceel, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 14,60;

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05;

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 6,70;

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,70;

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd

tot reisdocument

€ 6,70;

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,60;

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina:

in formaat A4, per bladzijde a. zwart/wit

b.kleur

€ 0,35;

€ 0,60;

1.10.2.2

in formaat A3, per bladzijde a. zwart/wit

b.kleur

€ 0,60;

€ 1,05;

1.10.2.3

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina

€ 0,35;

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet Niet van toepassing in Olst-Wijhe

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 80,00;

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet     

€ 80,00;

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13.1

Het bedrag bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het instemmen met het wijzigen van of omzetten van een door de

gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 30,00;

Hoofdstuk 14 Standplaatsen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1

tot het verstrekken van een vergunning voor het innemen van een standplaats in de gemeente, geldig voor:

a.voor één dag

b.voor één week of een gedeelte van de week, maar meer dan één dag

c.voor één maand of een gedeelte van een maand, maar meer dan één

week

d.voor één jaar of een gedeelte van een jaar, maar meer dan één maand

€ 5,50;

€ 8,26;

€ 22,15;

€ 44,26;

1.14.2

inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 4 van het Marktreglement 2008 voor de periode van één jaar

€ 7,88;

1.14.3

verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 1.14.2

€ 7,88;

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 5,50;

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 5,50;

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 5,50;

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50;

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50;

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 22,50;

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50;

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50;

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 90,50;

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 16,32;

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.17.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

€ 0,00;

1.17.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

€ 0,00;

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 204,00;

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,75;

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,75;

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 198,90;

1.18.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 198,90;

1.18.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 34,60;

1.19.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

bedraagt

€ 68,95;

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 79,60;

1.19.3.1

Als er bij een herbeoordeling (of iemand nog steeds in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart) er geen extern medisch advies hoeft te worden gevraagd, dan worden uitsluitend de kosten van de kaart in rekening gebracht.

€ 10,60;

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor een jaarabonnement op de knipselkrant van de gemeente Olst-Wijhe:

€ 141,40;

1.20.1.1

Het tarief bedraagt voor de inschrijving met betrekking tot de uitgifte van woningbouwkavels:

€ 50,00;

1.20.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een gemeenteplattegrond

€ 4,00;

1.20.1.3

Nieuwe inwoners, medewerkers van de gemeente, journalisten en personen en/of bedrijven die voor de gemeente werkzaamheden verrichten krijgen de plattegrond gratis.

 

1.20.1.4

1.20.2.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een parkeerschijf

Voor commercieel gebruik van de Loswal te Wijhe bedraagt het liggeld

€ 0,85;

€ 74,25;

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A-4 formaat a. zwart/wit

b.kleur

€ 0,35;

€ 0,60;

1.20.2.2.2

per pagina op papier van A-3 formaat a. zwart/wit

b.kleur

€ 0,60;

€ 1,05;

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk van A-2 formaat

van A-1 formaat

van A-0 formaat

€ 1,10;

€ 2,15;

€ 4,25;

voor het formaat groter dan A-0

€ 13,25;

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 8,00;

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,00;

1.20.2.6

Tot het verstrekken van een vergunning voor het inzamelen van kleding

in de gemeente:

a.voor een dag;

b.voor een week of deel van week, maar meer dan één dag;

c.voor een maand of deel van maand, maar meer dan een week;

d.voor een jaar of of deel van jaar, maar meer dan een maand;

€ 5,56;

€ 8,43;

€ 22,60;

€ 45,09;

1.20.2.7

Tot het verstrekken van een vergunning voor het collecteren

in de gemeente:

a.voor een dag;

b.voor een week of deel van week, maar meer dan één dag;

c.voor een maand of deel van maand, maar meer dan een week;

d.voor een jaar of of deel van jaar, maar meer dan een maand;

€ 5,50;

€ 8,27;

€ 22,17;

€ 44,29;

1.20.2.8

Tot een ontheffing van het vastgestelde sluitingsuur:

a.voor 1 dag, per keer

b.1 vaste dag in de week, per maand

c.1 vaste dag in de week, per jaar

€ 5,56;

€ 16,71;

€ 167,40;

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 0,00;

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 212,24;

2.2.3

2.2.4

om beoordeling van een conceptaanvraag om een

bestemmingswijziging:

voor artikel 2.2.1 en 2.2.2 geldt dat de leges, voor zover van toepassing, worden verhoogd met de leges op basis van artikel 2.3.1.2.

€..212,24;

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 1.000,-- bedragen:

€ 96,73;

2.3.1.1.2

bij bouwkosten van € 1.000 of meer, doch minder dan € 10.000,--, vermeerderd met:

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000,-- te boven gaan;

€ 96,73;

2,879%

2.3.1.1.3

bij bouwkosten van € 10.000,-- of meer, doch minder dan € 50.000,--, vermeerderd met:

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 10.000,-- te boven gaan;

€ 412,75;

1,685%

2.3.1.1.4

bij bouwkosten van € 50.000,-- of meer, doch minder dan € 100.000,--vermeerderd met:

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 50.000,-- te boven gaan;

€ 1.119,68;

1,676%

2.3.1.1.5

bij bouwkosten van € 100.000,-- of meer , doch minder dan

€ 1000.000,--vermeerderd met:

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 100.000,-- te boven gaan;

€ 1.983,95;

1,668%

2.3.1.1.6

bij bouwkosten van € 1.000.000,-- of meer

vermeerderd met :

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000.000,-- te boven gaan;

€ 16.067,69; …1,511%

2.3.1a

Indien tijdens de beoordeling van het bouwplan blijkt dat dit tevens getoetst moet worden door de welstandcommissie (artikel 12 Woningwet), dan wordt het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met een bedrag zoals bepaald in onderdeel 2.3.1.2

 
     

2.3.1.2

De verhoging bedraagt voor het toetsen door de welstandcommissie van bouwplan:

3‰ bij bouwkosten van € 0,-- of meer, doch minder dan € 230.000,--

vermeerderd met 0,5‰ bij bouwkosten van € 230.000,-- of meer, doch minder dan € 455.000,--

vermeerderd met 0,25‰ bij bouwkosten van € 455.000,-- of meer, doch minder dan € 680.000,--

vermeerderd met 0,125‰ bij bouwkosten van € 680.000,-- of meer

het minimumtarief bedraagt onafhankelijk van het bovenstaande

per advies van de welstandscommissie voor:

reguliere en lichte advisering

voorlopige advisering

adviezen over handhaving

adviezen over reclame

adviezen over erfinrichting, sloop- en kapvergunningen

€ 25,00;

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 0,00;

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van:

Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

50%

€ 1.040,40;

€ 0,00;

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 227,31;

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 204,58;

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 204,58

   

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.003,90;

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

tenzij sprake is van een aanvraag betreffende de plaatsing van een woonwagen of (sta) caravan om als tijdelijke woonruimte te dienen in verband met ver- of herbouw van de op het bouwperceel aanwezige woning, in dat geval bedraagt het tarief

€ 511,54;

€ 204,58;

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 163,56;

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 306,00;

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 306,00;

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 163,53;

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 204,58;

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 204,58;

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.003,90;

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 204,58;

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 163,53;

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 306,00;

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 306,00;

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 163,53;

     

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 260,99;

2.3.5.2

In afwijking van van artikel 2.3.5.1 zijn geen leges verschuldigd voor het plaatsen van een tijdelijk bouwsel van maximaal 100 m2, waarbij minimaal 30% van de omtrek over de volle hoogte open is. Voor het verlenen van een toestemming als hier bedoeld, wordt het in artikel 2.3.5.1 genoemde bedra verhoogd voor bouwwerken in inrichtingen met een gebruiksoppervlakte:

-tot en met 100 m2

-van 101 tot en met 500 m2

vermeerderd met € 1,265 per m2 of gedeelte daarvan boven 100 m2

-van 501 tot en met 2.000 m2

vermeerderd met € 0,659 per m2 of gedeelte daarvan boven 500 m2

-van 2.001 tot en met 5.000 m2

vermeerderd met € 0,389 per m2 of gedeelte daarvan boven 2.000 m2

-van 5.001 tot en met 50.000 m2

vermeerderd met € 0,0324 per m2 of gedeelte daarvan boven 5.000 m2

-boven de 50.000 m2

vermeerderd met 0,02 per m2 of gedeelte daarvan boven 50.000 m2

€ 207,70;

€ 207,70;

€ 744,72;

€ 1.794,70;

€ 3.033,78;

€ 4.582,45;

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening 2002 gemeente Olst-Wijhe aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

slopen/verplaatsen

wijzigen bij wijzigingskosten tot € 5.000,-

bij wijzigingskosten van € 5.000,- tot € 25.000,-

bij wijzigingskosten van € 25.000,- tot € 100.000,-

bij wijzigingskosten boven € 100.000,-

€ 688,50;

€ 0,00;

€ 306,00;

€ 459,00;

€ 688,50;

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 688,50;

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 113,65;

2.3.8

Aanleg of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van van een weg of verandering brengen in de wijze van van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 28,61;

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 28,61;

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 0,00;

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.13 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 28,61;

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 28,61;

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 113,65;

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 113,65;

     

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 113,65;

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 28,61;

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 28,61;

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 28,61;

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 113,65;

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 113,65;

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 255,00;

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18.2

Bouwvergunningen tweede fase

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan of niet ontvankelijk wordt verklaard. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan:van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25%

2.5.1.3

als op advies van de gemeente de aanvraag wordt ingetrokken, worden de legeskosten hiervan in mindering gebracht op de legeskosten van de nieuwe aanvraag voor hetzelfde bouwwerk dat binnen 12 maanden na intrekking of op een later tijdstip ten gevolge van een procedure, echter binnen 6 maanden na afloop van die procedure wordt ingediend.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf (n.v.t Olst-Wijhe)

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 30,60;

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 267,25;

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.695,00,

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.945,00

Hoofdstuk 8a Procedure hogere grenswaarde

2.8.3

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwplan, waarbij, uitsluitend ten behoeve van die aanvraag, tevens een procedure tot vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidshinder (art. 83 en art. 106)

moet worden toegepast, worden de overeenkomstig 2.3.1.1 tot en met

2.3.1.6 berekende leges verhoogd met een bedrag van

€ 1.000,00;

 

Voor een bouwplan aan een spoorweg of aan meerdere wegen bedraagt het tarief

€ 1.200,00;

 

Indien het bouwplan bestaat uit meerdere woningen bedragen de meerkosten per woning (tot een maximum van € 2.000,--)

€ . 200,00;

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 26,46;

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 76,50;

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 139,49;

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 33,52;

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 16,71;

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening of een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 Apv

€ 33,52;

3.2.2

indien in verband met de vergunningen als hiervoor bedoeld in artikel 3.2.1 van gemeentewege geluidsmetingen moeten worden verricht, wordt het tarief onder 3.2.1 verhoogd met:

€ 112,68;

3.2.3

Indien in verband met de vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 geluids- metingen moeten worden verricht door derden, zullen deze kosten achteraf aan de aanvrager worden doorberekend tot een maximum van:

€ 1.118,18;

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting of een escortbedrijf

€ 271,48;

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte Niet van toepassing in Olst-Wijhe

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening Niet van toepassing in Olst-Wijhe

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening(tijdelijk bouwwerk, inclusief tent)

-voor een bouwwerk tot 100 personen

-voor een bouwwerk > 100 personen

€ 51,93;

€ 103,86;

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 76,50;

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 7 november 2011.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

B.A. Duursema. A.G.J. Strien.