Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Verordening reinigingsrechten 2011 Tarieventabel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening reinigingsrechten 2011 Tarieventabel 2012
CiteertitelVerordening reinigingsrechten 2011 Tarieventabel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 228a
 2. Verordening reinigingsrechten 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Onbekend

20-12-2011

Streekbode 28 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening reinigingsrechten 2011 Tarieventabel 2012

 

 

Hoofdstuk 1 Maatstaf en tarief afvalstoffenheffing

 • 1.

  Het basisbelastingbedrag per perceel per belastingjaar bedraagt € 111,48. Dit basisbelastingbedrag per perceel per belastingjaar geldt bij een 140-liter minicontainer met een 40-liter binnenbak c.q. de emmer met een inhoud van 25 liter voor het gft-afval en een 140-liter minicontainer met een 60-liter binnenbak voor het restafval waarbij het gft-afval 18 maal en het restafval 14 maal in het belastingjaar wordt ingezameld. Het basisbelastingbedrag geldt tevens indien bij een perceel geen containers zijn geplaatst.

 • 2.

  Het belastingbedrag voor verzamelcontainers als genoemd in artikel 5, lid 5 bedraagt € 111,48.

 • 3.

  Het basisbelastingbedrag als genoemd onder lid 1 wordt afhankelijk van het minicontainervolume per perceel en per soort afval vermeerderd volgens onderstaande systematiek:

   

Volume in liters

gft-afval in euro’s

Restafval in euro’s

240

 

80,40

140

15,00

35,76

80

6,00

9,00

60

3,00

 

40

 

 

 

 • 4.

  .Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 3 wordt, indien het aantal l

edigingen voor restafval uitstijgt boven 14 maal en voor gft-afval boven 18 maal, de belasting per extra lediging:

Volume in liters

gft-afval in euro’s

restafval in euro’s

240

n.v.t.

7,90

140

1,68

4,62

80

0.96

2,63

60

0,72

1,99

40

0,48

n.v.t.

Hoofdstuk 2 Overige tarieven afvalstoffenheffing

Voor het omwisselen van een minicontainer is een bedrag verschuldigd van € 35,-. Dit bedrag wordt niet in rekening gebracht indien er sprake is van:

 • -

  Een verhuizing. Bij een verhuizing heeft de nieuwe belastingplichtige het recht binnen 6 maanden na aanvang van de belastingplicht kosteloos van minicontainervolume(s) te veranderen.

 • -

  Een belastingplichtige die de restcontainer omwisselt naar een kleiner volume.

Hoofdstuk 3 Maatstaf en tarief reinigingsrecht

Het recht bedraagt per belastingjaar voor het beschikbaar stellen, het gebruik dan wel het ledigen van minicontainers en het verwijderen van de daarin verzamelde bedrijfsafvalstoffen per minicontainer € 180,00