Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Regeling vergoeding beeldschermbrillen Gemeente Valkenburg aan de Geul.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding beeldschermbrillen Gemeente Valkenburg aan de Geul.
CiteertitelRegeling vergoeding beeldschermbrillen Gemeente Valkenburg aan de Geul.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201109-03-2017Onbekend

15-11-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding beeldschermbrillen Gemeente Valkenburg aan de Geul.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Gelet op het instemmend advies van de ondernemingsraad d.d.

18 oktober 2011;

Gelet op het feit dat bij het werken met beeldschermen oogklachten kunnen ontstaan en het gebruik van een beeldschermbril deze klachten kan wegnemen;

Gelet op artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarin voor het werken met beeldschermen en het kosteloos ter beschikking stellen van een beeldschermbril richtlijnen zijn opgenomen;

Overwegende dat het wenselijk is dat de beoordeling tot en eventuele aanschaf van een beeldschermbril voor alle werknemers op uniforme wijze plaats vindt.

Besluiten:

Vast te stellen de:

Regeling vergoeding beeldschermbrillen Gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: medewerker van de Gemeente Valkenburg aan de Geul die in tijdelijke dienst met een proeftijd of vaste dienst is aangesteld;

 • b.

  beeldschermbril: een bril waarvan de sterkte is aangepast aan het werken met een beeldscherm, zijnde een oogcorrectiemiddel als bedoeld in artikel 5.11, vierde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • c.

  preventiemedewerker: medewerker die door de Gemeente Valkenburg aan de Geul is aangesteld in de functie van preventiemedewerker.

Artikel 2

De medewerker komt in aanmerking voor geheel of gedeeltelijke vergoeding voor een beeldschermbril indien:

 • a.

  het lezen van het beeldscherm met de eigen bril, niet zijnde beeldschermbril, niet mogelijk is of als de medewerker klachten heeft als pijnlijke ogen, een brandend gevoel of hoofdpijn en

 • b.

  maatregelen ter optimalisering van de werkpleksituatie zoals de juiste afstand tussen ogen en beeldscherm, voorkoming van hinderlijke lichtreflectie op het beeldscherm e.d., de klacht genoemd onder a niet hebben kunnen verhelpen en

 • c.

  aan de voorwaarden genoemd in deze regeling is voldaan.

Artikel 3
 • 1.

  In geval van klachten als bedoeld in artikel 2.a. kan de preventiemedewerker besluiten om betrokkene door te verwijzen naar de Arbodienst. Buiten het feit dat de kosten gemoeid met het optometrisch onderzoek bij de arbodienst rechtstreeks voor rekening van de Gemeente Valkenburg aan de Geul komen, bestaat de verstrekking uit:

  • a.

   de kosten van de glazen;

  • b.

   een vergoeding voor de kosten van het montuur zoals bedoeld in de Fitslijst van Intersafe Groeneveld.

 • 2.

  Bij het verzoek tot vergoeding van de beeldschermbril of aanpassing van de glazen van de beeldschermbril, ontvangt de gemeente Valkenburg aan de Geul een gespecificeerde rekening van een Intersafe Groeneveld. De rekening wordt rechtstreeks gestuurd naar de gemeente Valkenburg aan de Geul.

  Deze rekening dient te omvatten:

  • ·

   een vermelding dat het een beeldschermbril betreft;

  • ·

   een specificatie van de kosten naar glazen en montuur;

  • ·

   een vermelding van het soort glazen;

  • ·

   de naam van de medewerker;

  • ·

   de datum van aanschaf.

 • 3.

  De verstrekking bestaat uit een complete bril, zoals bedoeld in de Prijslijst Fits Beeldschermbrillen.

 • 4.

  Een tegemoetkoming in de kosten van een noodzakelijk nieuw montuur wordt na een periode van drie jaren toegekend.

 • 5.

  Verlies of beschadiging van de beeldschermbril is voor rekening van de medewerker.

 • 6.

  De kosten van leesbrillen of brillen met trifocale, multifocale of variluxglazen worden niet vergoed.

 • 7.

  Een medewerker die buiten deze procedure eigenhandig tot aanschaf van een beeldschermbril overgaat, komt niet voor vergoeding van de beeldschermbril in aanmerking.

De “Regeling Vergoeding beeldschermbrillen Gemeente Valkenburg aan de Geul” treedt in werking op 15 november 2011.

Het college van burgemeester en wethouders

van Valkenburg aan de Geul, 15 november 2011,

w.g w.g.

L.T.J.M. Bongarts drs. M.J.A. Eurlings

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester