Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Inkoophandboek gemeente Hof van Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInkoophandboek gemeente Hof van Twente
CiteertitelInkoophandboek gemeente Hof van Twente
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpInkoop; Aanbesteding/ Algemene Inkoopvoorwaarden/Duurzaam inkopen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het inkoophandboek vervangt het Inkoop-en Aanbestedingsbeleid 2009, de Algemene Inkoopvoorwaarden 2009 en de Leidraad Duurzaam Inkopen 2009(deze zijn per 1-01-2012 ingetrokken)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

EG-Verdrag; Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201203-12-2013Nieuwe regeling

10-11-2011

Hofweekblad 16-11-2011

365026

Tekst van de regeling