Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Verordening organisatie griffie en ondersteuning  raad 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening organisatie griffie en ondersteuning  raad 2011
CiteertitelVerordening organisatie griffie en ondersteuning  raad 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageVerordening organisatie griffie en ondersteuning raad 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

De ‘Instructie voor de griffier’, de ‘Verordening ambtelijke bijstand raadsleden en fracties’ en het raadsbesluit        ‘Organisatie- en formatieplan Griffie’ uit 2003 worden hiermee ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 33, 107a, 107e
  2. Reglement van orde van de raad 2010-1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2011Nieuwe regeling

11-10-2011

Stadsberichten

3645317v2

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening organisatie griffie en ondersteuning  raad 2011