Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Eénmalige stimuleringsbijdrage voor het aanbieden van gezonde voeding op school en in de sport-/schoolkantine 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEénmalige stimuleringsbijdrage voor het aanbieden van gezonde voeding op school en in de sport-/schoolkantine 2011
CiteertitelEénmalige stimuleringsbijdrage voor het aanbieden van gezonde voeding op school en in de sport-/schoolkantine 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Wet Bestuursrecht,alsmede de Algemene subsidieverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201116-12-2011Onbekend

01-11-2011

Hofweekblad publicatiedatum 16 november 2011

362002

Tekst van de regeling

Intitulé

Eénmalige stimuleringsbijdrage voor het aanbieden van gezonde voeding op school en in de sport-/schoolkantine 2011

Het college van burgemeester en de wethouders van de gemeente Hof van Twente;

overwegende dat de gemeente Hof van Twente gezond gedrag bij jeugdigen wil stimuleren;

overwegende dat diverse scholen en sportverenigingen maatschappelijke betrokkenheid tonen en reeds actief bezig zijn om gezonde voeding bij hun leden te promoten;

overwegende dat gezondheidsbevordering op jonge leeftijd op latere leeftijd grote gezondheidswinst oplevert;

Gelet op het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht, alsmede de Algemene subsidieverordening (d.d. 26 april 2011)​

Besluit:

Tot vaststelling van de beleidsregel «Eénmalige stimuleringsbijdrage voor het aanbieden van gezonde voeding op school en ​