Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Aanvraag, beoordeling en toekenningsubsidie en energiebesparingsonderzoek Hof van Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvraag, beoordeling en toekenningsubsidie en energiebesparingsonderzoek Hof van Twente
CiteertitelAanvraag, beoordeling en toekenningsubsidie en energiebesparingsonderzoek Hof van Twente
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening duurzaamheidsprojecten 2011, artikel 2 lid 1c

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-201101-01-201107-06-2012Onbekend

08-02-2011

Hofweekblad publicatiedatum 20 april 2011

331447

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvraag, beoordeling en toekenning subsidie energiebesparingsonderzoek Hof van Twente 2011

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

Overwegende dat:

 

  • -

    de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 december 2010 heeft ingestemd met het projectvoorstel duurzaamheid;

 

  • -

    de gemeenteraad op 22 maart 2011 de Subsidieverordening duurzaamheidsprojecten Hof van Twente 2011 heeft vastgesteld;

 

  • -

    het gewenst is ter uitvoering daarvan beleidsregels vast te stellen met betrekking tot aanvraag, beoordeling en toekenning subsidiebesparingsonderzoek;

 

Gelet op de Subsidieverordening duurzaamheidsprojecten 2011;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de beleidsregel «aanvraag, beoordeling en toekenning subsidie energiebesparingonderzoek Hof van Twente 2011».